Skip to main content
Introduction to the Dinaric Karst


Uredili: Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Mitja Prelovšek
Leto: 2010


Dinarski kras je obsežno, 800 km dolgo in do 150 km široko kraško območje, ki zavzema večji del Dinarskih gora in zavzema zahodni del Slovenije. Dinarski kras se odlikuje po velikih sklenjenih površinah, izjemni pestrosti reliefnih oblik, izjemnih jamah, velikih rekah ponikalnicah in kraških izvirih. Zaradi izrazitih oblik in pojavov so se tu že zgodaj pojavili opisi krasa pa tudi znanstvena raziskovanja. V 19. stoletju, je iz imena pokrajine Kras nastal termin karst, domača imena za reliefne oblike, dolina, polje, uvala, ponor pa so postali znanstveni termini. Tu so bile odkrite in opisane tudi prve jamske živali. Kljub odkritju številnih novih kraških območij v drugačnih geoloških ali klimatskih pogojih ostaja Dinarski kras še vedno svetovno pomembno kraško področje. Dinarski kras je locus tipicus za številne oblike in pojave, je mesto intenzivnega raziskovanja, pa tudi mesto, kjer se srečujejo krasoslovci s celega sveta. Knjiga na poljudnoznanstven način opisuje osnovne karakteristike Dinarskega krasa ter karakteristične primere tipov površja z Dinarskega krasa.

Ključne besede
Dinarski kras
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR