Skip to main content
Interdisciplinarnost slovstvene folklore


Avtorica: Marija Stanonik
Leto: 2008


Po kodifikaciji avtonomije slovstvene folkloristike, ko je teoretično utrjena njena samostojnost, je smiselno prikazati polivalentnost njenega predmeta, kar je povod za možnosti njenega interdisciplinarnega raziskovanja. Monografija je razdeljena po posameznih disciplinah, ki se srečujejo s slovstveno folkloro, na troje s po tremi poglavji, in sicer glede na prostorski, zgodovinski, sociološki, nato antropološki, psihološki, terapevtski ter mitološki, teološki in umetnostnozgodovinski vidik. Sklepno poglavje je posvečeno razmisleku, kako naštete interdisciplinarne vidike vključiti v pedagoški proces, morda v okviru državotvornega domoznanstva.Kazalo vsebine

Uvod: Avtonomija in polivalentnost slovstvene folklore

A. OKOLIŠČINE

Prostorski vidik slovstvene foklore

Zgodovinski vidik slovenske slovstvene folklore

Sociološki vidik slovstvene folklore

B. ČLOVEK

Antropološki vidik slovstvene folklore

Psihološki vidik slovstvene folklore

Terapevtski vidik slovstvene folklore

C. NADSTVARNOST

Mitološki vidik slovstvene folklore

Teološki vidik slovstvene folklore

Umetnostnozgodovinski vidik slovstvene folklore

Namesto sklepa: Povedke kot izhodišče za domoznansko vzgojo

Summary

Viri in literatura

Objave

Razčlenjeno kazalo


Ključne besede
folkloristika
interdisciplinarnost
Slovenija
slovensko ljudsko slovstvo
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR