Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ob petdesetletnici
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjižica je izšla ob petdesetletnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V njej je najprej kratko opisan nastanek, razvoj in splošne značilnosti inštituta, zatem pa so nekoliko podrobneje predstavljena dosedanja glavna raziskovalna področja in opravljena dela – literarnozgodovinske raziskave slovenske književnosti, znanstvenokritične izdaje, literarnoteoretične raziskave in pripravljanje ter izdajanje Literarnega leksikona, biografsko-bibliografske raziskave in pripravljanje ter izdajanje Slovenskega biografskega leksikona.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-58-7

Specifikacija

mehka vezava • 13 x21,5 cm • 119 strani