Skip to main content
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ob petdesetletnici


Uredil: Darko Dolinar
Leto: 1998


Knjižica je izšla ob petdesetletnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V njej je najprej kratko opisan nastanek, razvoj in splošne značilnosti inštituta, zatem pa so nekoliko podrobneje predstavljena dosedanja glavna raziskovalna področja in opravljena dela – literarnozgodovinske raziskave slovenske književnosti, znanstvenokritične izdaje, literarnoteoretične raziskave in pripravljanje ter izdajanje Literarnega leksikona, biografsko-bibliografske raziskave in pripravljanje ter izdajanje Slovenskega biografskega leksikona.

Ključne besede
inštituti
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovenija
zborniki
zgodovina
zgodovinski pregledi
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR