Inštitut za arheologijo – polstoletnik
Fiftieth Anniversary of the Institute of Archaeology


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 1997


Leta 1997 je Inštitut za arheologijo dočakal polstoletnico svojega obstoja. Avtor v dvojezični knjižici prikazuje razvoj inštituta kot celote, predvsem z vidika področij dela, organizacije in vodenja. Ker življenje inštituta ne lebdi v praznem prostoru, je zelo na skopo prikazan tudi splošni okvir, v katerem inštitut živi. Pri tem je bilo nemogoče opazovati, kakšen odmev imajo splošne spremembe v posamičnem okolju. V dodatku, ki sta ga pripravila Mateja Belak in Primož Pavlin, je osvetljen tisti del inštitutske dejavnosti, ki je morda najbolj viden: izkopavanja in izdajateljsko dejavnost. Knjižica pomaga pri spoznavanju zgodovine arheologije v Sloveniji ter odslikava načine upravljanja znanosti v tem prostoru. Pokaže pa tudi, da ni bilo vse slabo, kar je socializem prinesel Slovencem.Še ...

Lovenjak Milan, Andrej Pleterski: Inštitut za arheologijo polstoletnik / Fiftieth anniversary of the Institute of Archaeology, 1997, Arheološki vestnik 53, 2002, 431-432Cena
razprodano


Ključne besede
arheologija
arheološke raziskave
Inštitut za arheologijo
Slovenija
založništvo
zgodovina
znanstveni inštituti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR