Skip to main content
Imago iustitiae. Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku.


Avtor: Dušan Kos
Leto: 1994


Za odpravo vsakdanjih sporov je imel srednjeveški človek veliko možnosti. Do srede 14. stoletja se je izoblikoval sistem, ki je plemstvo podrejal deželnemu sodišču in deželnemu knezu, neprivilegirane sloje pa patrimonialnemu, mestnemu in deželskemu sodišču; med vsemi pa so bile priljubljene tudi neinstitucionalne oblike razsojanja in arbitraže ter nasilna pravna sredstva (fajde). Kratka monografija ponuja pregled načinov sojenja, sodnih postopkov in običajev, ki se kažejo iz listin med 12. in 15. stoletjem na ozemlju današnje Slovenije.Cena
razprodano


Ključne besede
13.-14. st.
plemstvo
pravna zgodovina
pravni sistemi
pravo
Slovenija
sodišča
sodni postopek
srednjeveško pravo
srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR