Naslov:
»Hodil po zemlji sem naši …«. Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici
Festschrift Marijan Zadnikar
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik je nastal v počastitev osemdesetletnice izrednega člana SAZU, uglednega umetnostnega zgodovinarja, raziskovalca in konservatorja dr. Marijana Zadnikarja. V svojem znanstvenem raziskovanju se je najbolj poglobljeno osredotočil na romansko in srednjeveško arhitekturo. Z objavami doma in v inozemstvu si je pridobil velik ugled v mednarodni strokovni javnosti ter tako uvrstil slovensko ozemlje na evropski umetnostni zemljevid srednjeveške dobe.

V zborniku je 32 prispevkov vidnih domačih avtorjev in nekaterih tujih. Prvi, biografski del prinaša vrsto osebnih pogledov na jubilantovo življenje in delo ter njegovo obsežno bibliografijo. V drugem delu so zbrani strokovni članki, v katerih so avtorji dopolnili ali na novo osvetlili Zadnikarjeva odkritja zlasti s področja srednjeveške arhitekture in nasploh razširili vednost o srednjeveški umetnosti. Nekaj člankov posega tudi v umetnost novega veka vse do začetka 20. stoletja. Imena sodelujočih piscev, priznanih domačih in tujih strokovnjakov so zagotovilo, da zbornik prinaša tehtna nova spoznanja s specifičnih področij posameznih avtorjev. Prispevki so objavljeni v izvirnem evropskem jeziku ali pa imajo povzetke prevedene v tuje jezike in so tako dostopni tudi mednarodni strokovni javnosti. Zbornik bo pritegnil tudi širši krog bralcev, ki se zanimajo za likovno umetnost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-50-2

Specifikacija

trda vezava • 20 × 27,5 cm • 467 strani • 30 barvnih prilog