»Hodil po zemlji sem naši …«. Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici
Festschrift Marijan Zadnikar


Uredila: Alenka Klemenc
Leto: 2001


Zbornik je nastal v počastitev osemdesetletnice izrednega člana SAZU, uglednega umetnostnega zgodovinarja, raziskovalca in konservatorja dr. Marijana Zadnikarja. V svojem znanstvenem raziskovanju se je najbolj poglobljeno osredotočil na romansko in srednjeveško arhitekturo. Z objavami doma in v inozemstvu si je pridobil velik ugled v mednarodni strokovni javnosti ter tako uvrstil slovensko ozemlje na evropski umetnostni zemljevid srednjeveške dobe.

V zborniku je 32 prispevkov vidnih domačih avtorjev in nekaterih tujih. Prvi, biografski del prinaša vrsto osebnih pogledov na jubilantovo življenje in delo ter njegovo obsežno bibliografijo. V drugem delu so zbrani strokovni članki, v katerih so avtorji dopolnili ali na novo osvetlili Zadnikarjeva odkritja zlasti s področja srednjeveške arhitekture in nasploh razširili vednost o srednjeveški umetnosti. Nekaj člankov posega tudi v umetnost novega veka vse do začetka 20. stoletja. Imena sodelujočih piscev, priznanih domačih in tujih strokovnjakov so zagotovilo, da zbornik prinaša tehtna nova spoznanja s specifičnih področij posameznih avtorjev. Prispevki so objavljeni v izvirnem evropskem jeziku ali pa imajo povzetke prevedene v tuje jezike in so tako dostopni tudi mednarodni strokovni javnosti. Zbornik bo pritegnil tudi širši krog bralcev, ki se zanimajo za likovno umetnost.

Ključne besede
bibliografije
cerkvena arhitektura
cerkvena umetnost
jubilejni zborniki
Slovenija
slovenska umetnost
slovensko slikarstvo
umetnostni spomeniki
umetnostni zgodovinarji
Zadnikar, Marijan
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR