Gregorijanski koral. Glasboslovni prikaz

Avtor: Jurij Snoj
Leto: 1999


Gregorijanski koral ima v zgodovini glasbe posebno mesto: kot najstarejša zahodnoevropska glasba, ki ni obstajala le v ustnem izročilu, ampak tudi v pisnem, omogoča neposreden vpogled v glasbeno mišljenje srednjeveških obdobij; kot glasba, ki je bila poznana domala v vseh zahodnoevropskih deželah, pa predstavlja skupno osnovo evropske glasbene kulture. Knjiga je zasnovana kot muzikološka monografija s petimi poglavji. Prvo poglavje je oris srednjeveške liturgije, drugo prikaz tistega dela srednjeveške glasbene teorije, ki se je nanašal na sočasno enoglasje. V tretjem poglavju so na izboru koralnih spevov predstavljene koralne oblike in njihove slogovne značilnosti, v četrtem je kratek zgodovinski oris nastanka gregorijanskega korala, zadnje pa uvaja v študij srednjeveških nevmatskih pisav. Knjiga ima mnogo notnih ponazoril, ki so že sama zase kratka antologija gregorijanskega koral

Ključne besede
glasbena teorija
gregorijanski koral
liturgična glasba
srednjeveška glasba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR