Going Places. Slovenian Women's Stories on Migration

Avtorja: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž
Leto: 2014


Knjiga pripoveduje trans-nacionalno in glokalno emocionalno pripoved o stoletju ženskih migracij iz majhne dežele v srednji Evropi na različne konce sveta: v Ameriko, Egipt, Italijo, Argentino, Romunijo, Belgijo. Predstavlja subjektivne migracijske izkušnje žensk kot izkušnje izgubljenih, spremenjenih, preoblikovanih osebnih, poklicnih, etničnih in, predvsem, spolnih identitet. Pripoved je sestavljena iz osebnih in družinskih korespondenc; iz intimnih pripovedi in izpovedi; iz osebnih dnevnikov in fotografij. Knjiga je slovenski prispevek h korpusu vednosti o migrantkah, ki jim je posebna raziskovalna pozornost posvečena šele zadnji dve desetletji, ko se je uveljavilo prepričanje, da so migracije spolno obeleženi procesi in da je potrebno poleg makro ekonomskih in političnih vzrokov razumeti tudi splet družinskih in prijateljskih vezi in mrež, znotraj katerih se sprejemajo usodne odločitve o selitvah.

S pomočjo življenjskih zgodb in z uporabo avto/biografskih virov so se študije migracij poučile o različnih vlogah, izkušnjah, položajih in obravnavah moških in žensk v migracijskih kontekstih v preteklosti in danes. Trans-disciplinarna uporaba avto/biografskih virov bogati študije migracij z globljim vpogledom v vloge, izkušnje, izzive in težave žensk in moških v migracijskih kontekstih. Knjiga vsebuje šest poglavij avtorjev, ki s svojimi angažiranimi raziskavami prispevajo k večjemu razumevanju migracijskih dinamik v preteklosti in danes tako v Evropi kot tudi v globalnem merilu.Še ...

Jasna Čapo: GOING PLACES: SLOVENIAN WOMEN'S STORIES ON MIGRATION; Prikazi, Revija za sociologiju 44(2014), 2

Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
slovenske izseljenke
spomini
življenjske zgodbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR