Giuseppe Tartini in njegov čas. Zbornik referatov z mednarodnega kolokvija 5. aprila 1997 v Piranu
Giuseppe Tartini e il suo tempo. Atti del convegno internazionale del 5 aprile 1997 in Pirano


Uredila: Metoda Kokole
Leto: 1997


Publikacija je zbornik člankov, ki so nastali na podlagi referatov in diskusij z mednarodnega kolokvija »Giuseppe Tartini in njegov čas«. Kolokvij je v organizaciji Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in Avditorija Portorož potekal 5. aprila 1997 v Piranu. Sedem prispevkov prikazuje Tartinija kot vsestransko osebnost svojega časa – bil je skladatelj, filozof, matematik, razsvetljenec in še kaj –, obravnava tako široko zastavljene kulturnozgodovinske poglede na skladateljevo dobo kot tudi podrobne stilne analize izbranih Tartinijevih umetnin. Pet prispevkov (Darje Mihelič, Borisa Šinigoja, Borisa Horvata, Veronike Brvar in Daliborja Miklavčiča) je v slovenskem jeziku z italijanskimi povzetki, dva (Pierluigija Petrobellija in Pierpaola Polzonettija) pa sta v italijanskem jeziku s slovenskimi povzetki.

Ključne besede
italijanska glasba
italijanski skladatelji
mednarodna posvetovanja
Tartini, Giuseppe
violinisti
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR