Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji.

Avtorja: Jani Kozina, Marjan Ravbar
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2012


Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Pričujoča knjiga temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in gospodarskimi učinki. Izhaja iz predpostavke, da gospodarska učinkovitost v pokrajini izhaja iz kakovosti človeškega kapitala, kjer so inovacije predpogoj za družbeni napredek, konkurenčnost in razvojni uspeh. V publikaciji analiziramo prostorsko razprostranjenost družbe znanja na podlagi socialno-ekonomskih in razvojnih kazalnikov v Sloveniji. Ključna ugotovitev je, da so ta območja neenakomerno razporejena. Z največjimi deleži izstopajo predvsem zaposlitvena središča nacionalnega pomena in okoliške obmestne občine v nastajajočih mestnih regijah. Območja z velikim deležem ustvarjalnih poklicev so bolj inovativna, njihov ekonomski in družbeni razvoj pa je uspešnejši.Cena (redna)
15.00€

Cena (klubska)
12.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
človeški viri
družba znanja
družbene skupine
družbeni razvoj
geografija
geografski vidik
razvoj
Slovenija
ustvarjalnost
znanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR