Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin

Avtorji: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2014


Knjiga obravnava ekološko sukcesijo, ki sestavlja eno od treh vrst sprememb v rastlinstvu. Poleg nje sta zastopani še regeneracija oziroma rezultat odmiranja in ponovne rasti organizmov, in fluktuacija oziroma spremembe v biomasi v daljših in krajših časovnih ciklih (tudi sezonske spremembe).
Ekološko sukcesijo ali ekološko zaporedje lahko razumemo kot časovno-prostorsko pojasnitev evolucijskega razvoja neke združbe od golih tal do ustaljene, s svojim okoljem uravnotežene združbe.
Knjiga je razdeljena v dva dela. V prvem je sukcesija predstavljena na teoretični ravni. Pojasnjeni so razvoj njenega koncepta skozi zgodovino, njeni mehanizmi in procesi, ki potekajo v njej. Opisani so različni tipi sukcesij ter pionirske vrste in klimaksne združbe kot začetni in končni pol obravnavanega procesa. V ločenih poglavjih so obravnavane invazivne vrste ter prsti in njihova vloga v sukcesiji. V drugem delu pa so predstavljena posamezna izbrana okolja (rečna prodišča, melišča, podorno gradivo, požarišča in gradbene jame), kjer prevladujeta glavna tipa sukcesije.Cena (redna)
15.00€

Cena (klubska)
12.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
ekologija rastlin
fizična geografija
invazivne vrste
klimaksne združbe
pedogeneza
pionirske rastlinske vrste
rastlinstvo
Slovenija
sukcesija
vegetacija
združbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR