Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas

Uredila: Marija Stanonik
Leto: 2008


V knjigi je predstavljen Gašper Križnik, ki velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. Nastala je kot rezultat mednarodnega interdisciplinarnega posvetovanja ob 100. obletnici njegove smrti, zbornik pa je izšel ob 160-letnici njegovega rojstva. Vsebuje sedem poglavij, v katerih strokovnjaki iz zgodovinopisja, etnologije, jezikoslovja, slovstvene folkloristike, glasbene folkloristike omogočajo celovit vpogled v vsestransko zbirateljsko dejavnost najprej čevljarja in nato trgovca Gašperja Križnika.

Gašper Križnik je postal čevljar in si izbral potem izbral trgovsko delo po sili razmer, saj sadovi njegovega dela dokazujejo njegovo izjemno filološko nadarjenost. Kljub neugodnim okoliščinam talenta ni zakopal, čeprav so se v domačem okolju njegovemu strastnemu zapisovanju posmehovali, v ljubljanskih uredništvih pa zaradi njegove dosledne zvestobe rustikalnim dejstvom odklanjali objavo zbranih zgodb. Zavedal se je cene svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je našel prostor v Zagrebu in drugih južno slovanskih časopisih. Zbornik je monografsko zaokrožen in izjemno obogaten s temeljito in odlično urejeno Križnikovo bibliografijo.Kazalo vsebine

Nagovor župana (Anton Tone Smolnikar)

Slavnostna beseda (Zinka Zorko)

Obuditev našega rojaka Gašperja Križnika (Jože Semprimožnik)

Ob 100-letnici smrti Gašperja Križnika. Beseda urednice (Marija Stanonik)

Gašper Križnik in domači kraj

Janez Križnik, Damijana Križnik-Vrhovec: Gašper Križnik in njegova rodbina

Jože Semprimožnik: Spominsko obeležje Gašperju Križniku v Motniku ter spomini krajanov nanj in na njegovo delo

Uvod

Marija Stanonik: Folkloristični portret Gašperja Križnika

I. Zgodovina in Gašper Križnik

Stane Granda: Motnik v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja

Tatjana Drovenik Čalič: Šolstvo v Motniku v času Gašperja Križnika

Andrej Vovko: Zgodovinska snov v nekaterih objavljenih prispevkih Gašperja Križnika

Vladimir Simič: Pravnozgodovinsko gradivo v delu Gašperja Križnika

II. Gašper Križnik in etnologija

Zora Torkar: Gospodarstvo Motnika ob koncu 19. stoletja in Gašper Križnik kot gospodarska osebnost

Tone Petek: Materialna kultura v Križnikovem delu

Fran Malešič: Vsaka povedka svoje mesto najde – starodavni snežni plazovi v delih Gašperja Križnika in sodobnikov ter njihov pomen

III. Gašper Križnik in Jan Baudouin de Courtenay

Iskra V. Čurkina: Prvo študijsko potovanje Jana Baudouina de Courtenaya v slovenske dežele (1872–1873) in njegovo znanstvo z Gašperjem Križnikom

Karmen Kenda-Jež: Odsev raziskovalnih izhodišč Jana Baudouina de Courtenaya v delu Gašperja Križnika

IV. Gašper Križnik in jezikoslovje

Jožica Škofic: Križnikova predstavitev motniškega govora

Peter Weiss: Narečni seznami Gašperja za Jana Baudouina de Courtenaya

Marjeta Humar: Strokovno izrazje v Križnikovem delu

Aleksandra Bizjak Končar: Strukturna zgradba pravljice

V. Gašper Križnik in folkloristika različnih panog

Marija Stanonik: Poetika folklornih pripovedi iz arhivske zbirke Gašperja Križnika

Monika Kropej: Pravljice v rokopisni zapuščini Gašperja Križnika

Martina Piko-Rustia: Izid Križnikove zbirke folklorne pripovedi v Celovcu

Mirjam Mencej: Čarovništvo v Križnikovih zapisih (s poudarkom na motivu povzročanja toče in nevihte)

Marija Klobčar: Odsev resničnosti v Križnikovih zapisih ljudskih pesmi

Aleksander Bjelčevič: Verz in kitica v od Križnika zbranih ljudskih pesmih

Vlado Nartnik: Poskus razvrstitve in razbora Križnikovih ugank

Barbara Ivančič Kutin: Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški zapuščini in zapuščini JAZU

Breda Podbrežnik Vukmir: Nadaljevanje Križnikovega poslanstva z zbiranjem slovstvene folklore na območju občine Kamnik

VI. Bibliografija del Gašperja Križnika

Andreja Štorman, Florjana Uršič: Bibliografija Gašperja KrižnikŠe ...

Jasna Paladin: Bogata zapuščina izgubljenega talenta; Gorenjski glas / Kamnik, 24.11.2008

Ključne besede
bibliografije
dialektologija
domoznanstvo
etnologi
folkloristika
Križnik, Gašper
kulturna zgodovina
Motnik
narečja
slovenska etnologija
slovenska ljudska kultura
slovenščina
slovstvena folklora
študije
ustno slovstvo
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR