Skip to main content
France Prešeren – kultura – Evropa


Uredila: Darko Dolinar, Jože Faganel
Leto: 2002


France Prešeren ostaja tudi na prelomu tisočletij vodilna slovenska pesniška osebnost. V svojem času je sintetiziral umetniško, zgodovinsko in kulturno izročilo na Slovenskem in ga utiril v osrednji tok evropske kulturne ustvarjalnosti. Dosedanja raziskovanja so glede tega sicer preverila in predstavila dovolj prepričljivega gradiva, čeprav je bilo v raziskovalni vnemi čutiti čudenje nad genijem, izhajajoče iz domnevnega občutka ne-toliko-vrednosti, na drugi strani pa poudarjanje kompenziranja slovenskega samo-po-sebi-umevnega zamudništva. V zborniku so predstavljena vabljena predavanja na mednarodnem simpoziju ob dvestoletnici rojstva našega najpomembnejšega pesnika. Avtorji so kot delovno izhodišče postavili tezo, da more prav Prešernovo ustvarjalno bogastvo samo utrjevati slovensko kulturno prepoznavnost v Evropi in hkrati dopolnjevati njen kulturni mozaik z vrednotami, na katerih temelji ideja združevanja evropskih narodov.

Uvodne misli v zborniku je prispeval akad. dr. France Bernik, 22 poglavij v nadaljevanju pa je razvrščenih v pet tematskih sklopov: primerjalnoliterani; tematološki; verzološko-jezikoslovni; kulturološki in literarnorecepcijski ter strokovnorecepcijski – tj. literarnozgodovinsko-, tekstološko-, traduktološko- in komunikološkorecepcijski.

Prispevki so v slovenskem jeziku s povzetkom v enem od svetovnih jezikov, nekaj poglavij pa je tujejezičnih s povzetkom v slovenščini. Knjigi je dodano imensko kazalo ter kazalo slikovnega gradiva in prilog.

Ključne besede
19. st.
kulturna zgodovina
literarne študije
literarni vplivi
Prešeren, France
romantika
slovenski pesniki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR