Folklorno gradivo iz Tera – 1940. Terenski zapisi Milka Matičetovega

Uredili in spremne obravnave napisali: Barbara Ivančič Kutin, Rok Mrvič, Monika Kropej Telban
Leto: 2022


Milko Matičetov (1919–2014) je folklorno gradivo, predstavljeno v tukajšnji knjigi, zapisal med ljudmi v Beneški Sloveniji, natančneje Terski dolini, že leta 1940 kot študent na Padovanski univerzi, a je doslej, z izjemo nekaj enot, ostalo neobjavljeno.

Po osmih desetletjih ga zdaj predstavljamo po konceptu znanstveno-kritične izdaje, torej v fonetičnem zapisu in knjižnem prevodu ter s komentarji, večino katerih je pripravil že avtor zapisov sam, uredniki pa smo jih dopolnili. Dodali smo tudi uvodna spremna besedila, ki terenske zapise postavljajo v kontekst različnih vidikov. Najprej je gradivo umeščeno v prostor Beneške Slovenije in znotraj nje Terske doline skozi prizmo zgodovinsko-družbenih razmer v zadnjem poldrugem stoletju. Sledi poglavje o zapisovalčevih spominih in (samo)reflektivnih pogledih na terensko delu v Teru 1940 in njegove teoretične premisleke. Oris vsebinsko motivnih značilnosti predstavi analizo zbranega gradiva, ki med drugim obsega 47 pravljic in povedk, med katerimi se jih kar 22 uvršča v mednarodno klasifikacijo ATU.  Nato so pregledani zapisovalčevi jezikovnouredniški posegi, čemur je dodan opis glasovnih in naglasnih značilnosti terskega narečja. Osrednji del knjige predstavljajo besedila, opremljena z metapodatki in seznamom izbranih narečnih besed iz besedil.

Terenski zapisi Milka Matičetovega so tako pripravljeni za znanstvenoraziskovalno rabo, poknjiženi zapis in prilagojeni seznam narečnih besed pa omogočata dostopnost gradiva tudi (naj)širšemu krogu zainteresiranih bralcev.

 Kazalo vsebine

O knjigi
Ter v Beneški Sloveniji. Geografskozgodovinski, kulturno-jezikovni in dokumentarno-raziskovalni oris
Terenski obisk Matičetovega v Teru 1940: prvoosebni vtisi in strokovna razmišljanja
Vsebinsko-žanrski oris terskega gradiva Milka Matičetovega
Priprava in urejanje terskega folklornega gradiva v narečnem in poknjiženem zapisu

Folklorno gradivo v narečnem in knjižnem zapisu

1 Nehvaležna sestra in rešena nevesta
1 Nehvaležna sestra in rešena nevesta
2 Mati me je ubila, oče pojedel, sestra pokopala
2 Mati me je ubila, oče pojedel, sestra pokopala
3 Laž in resnica
3 Laž in resnica
4 Tri čevljarjeve želje
4 Tri čevljarjeve želje
5 Spretni tat
5 Spretni tat
6 Od koruznega storža do žene
6 Od koruznega storža do žene
7 Upnik in dolžnik
7 Upnik in dolžnik
8 Bobič
8 Bobič
9 Zlodej in nuna
9 Zlodej in nuna
10 Kaj je sveti Peter videl na zemlji
10 Kaj je sveti Peter videl na zemlji
11 Bogata in uboga sestra
12 Bogata in uboga sestra
11 Bogata in uboga sestra
12 Bogata in uboga sestra
13 Razbojnik spremenjen v osla
13 Razbojnik spremenjen v osla
14 Razbojnik spremenjen v osla
15 Prevzetni kovač
14 Razbojnik spremenjen v osla
15 Prevzetni kovač
16 Prevzetni zidar
16 Prevzetni zidar
17 Sveti Peter tepen
18 Sveti Peter tepen
17 Sveti Peter tepen
18 Sveti Peter tepen
19 Sveti Peter tepen
19 Sveti Peter tepen
20 Mladenič in starec
21 Mladenič in starec
20 Mladenič in starec
21 Mladenič in starec
22 Mladenič in starec
23 Mladenič in starec
24 Mladi par
22 Mladenič in starec
23 Mladenič in starec
24 Mladi par
25 Voda iz nečistega vrelca
26 Voda iz nečistega vrelca
25 Voda iz nečistega vrelca
26 Voda iz nečistega vrelca
27 Voda iz nečistega vrelca
28 Lenuh in pridna deklica
29 Novčič in volčji bob
27 Voda iz nečistega vrelca
28 Lenuh in pridna deklica
29 Novčič in volčji bob
30 Sveti Peter laže
31 Sveti Peter laže
30 Sveti Peter laže
31 Sveti Peter laže
32 Lisica in lisjak
33 Lisica in volk
34 Sveti Ivan Zlatoust
32 Lisica in lisjak
33 Lisica in volk
34 Sveti Ivan Zlatoust
35 Predrzni Muščan ali Noč ima svojo moč
35 Predrzni Muščan ali Noč ima svojo moč
36 Medvedova koža
37 Osel in gospodar
38 Črni in beli gost
36 Medvedova koža
37 Osel in gospodar
38 Črni in beli gost
39 Muha na nosu
40 Slovenski berač v furlanski vasi
41 Beračeva molitvica
42 Sveti Peter tepen
39 Muha na nosu
40 Slovenski berač v furlanski vasi
41 Beračeva molitvica
42 Sveti Peter tepen
43 Angel varuh
44 Devica Marija
43 Angel varuh
44 Devica Marija
45 Golob Sveti duh
46 Bog na vijakih
47 Rezijan v cerkvi
45 Golob Sveti duh
46 Bog na vijakih
47 Rezijan v cerkvi
48 Uganke
49 Pregovori, prilike, rečenice
48 Uganke
49 Pregovori, prilike, rečenice
50 Zagovor proti oblaku 1
51 Zagovor proti oblaku 2
52 Botra Marjeta noče s plesa
50 Zagovor proti oblaku 1
51 Zagovor proti oblaku 2
52 Botra Marjeta noče s plesa
53 Tam na ravnici
54 Sveta Marija rožica 1
53 Tam na ravnici
54 Sveta Marija rožica 1
55 Sveta Marija rožica 2
56 Sveta Marija rožica 3
57 Sveta Marija rožica 4
55 Sveta Marija rožica 2
56 Sveta Marija rožica 3
57 Sveta Marija rožica 4
58 Pleši, pleši, črni kos 1
59 Pleši, pleši, črni kos 2
58 Pleši, pleši, črni kos 1
59 Pleši, pleši, črni kos 2
60 Narobe svet 1
61 Narobe svet 2
62 Narobe svet 3
63 Moja mati je umrla 1
60 Narobe svet 1
61 Narobe svet 2
62 Narobe svet 3
63 Moja mati je umrla 1
64 Moja mati je umrla 2
65 Ta stara je bolna
66 Rezijanska
67 Budnica
68 Izbiranje dragega 1
64 Moja mati je umrla 2
65 Ta stara je bolna
66 Rezijanska
67 Budnica
68 Izbiranje dragega 1
69 Izbiranje dragega 2
70 Izbiranje dragega 3
71 Izbiranje dragega 4
69 Izbiranje dragega 2
70 Izbiranje dragega 3
71 Izbiranje dragega 4
72 Izbiranje dragega 5
73 Izbiranje dragega 6
74 O nekih gorskih poteh 1
75 O nekih gorskih poteh 2
76 Vaške zbadljivke 1
72 Izbiranje dragega 5
73 Izbiranje dragega 6
74 O nekih gorskih poteh 1
75 O nekih gorskih poteh 2
76 Vaške zbadljivke 1
77 Vaške zbadljivke 2
78 Vaške zbadljivke 3
79 Vaške zbadljivke 4
80 Vaške zbadljivke 5
81 Vaške zbadljivke 6
77 Vaške zbadljivke 2
78 Vaške zbadljivke 3
79 Vaške zbadljivke 4
80 Vaške zbadljivke 5
81 Vaške zbadljivke 6
82 Vaške zbadljivke 7
83 Osebne zbadljivke 1
84 Osebne zbadljivke 2
85 Oponašanje zvonov 1
86 Oponašanje zvonov 2
82 Vaške zbadljivke 7
83 Osebne zbadljivke 1
84 Osebne zbadljivke 2
85 Oponašanje zvonov 1
86 Oponašanje zvonov 2
87 Oponašanje zvonov 3
88 Napeljevanje
89 Oponašanje pravljic
87 Oponašanje zvonov 3
88 Napeljevanje
89 Oponašanje pravljic
90 O pravljici
91 Zgodbica o petih prstih 1
92 Zgodbica o petih prstih 2
93 Zgodbica o petih prstih 3
90 O pravljici
91 Zgodbica o petih prstih 1
92 Zgodbica o petih prstih 2
93 Zgodbica o petih prstih 3
94 Otrokom štejejo
95 Uspavanka
96 Koledovanje 1
97 Koledovanje 2
94 Otrokom štejejo
95 Uspavanka
96 Koledovanje 1
97 Koledovanje 2
98 Kres ob svetih treh kraljih
99 Vedeževanje o kresu 1
100 Vedeževanje o kresu 2
101 Vedeževanje o kresu 3
102 Vedeževanje o kresu 4
98 Kres ob svetih treh kraljih
99 Vedeževanje o kresu 1
100 Vedeževanje o kresu 2
101 Vedeževanje o kresu 3
102 Vedeževanje o kresu 4
103 Vedeževanje o kresu 5
104 Vedeževanje o kresu 6
105 Vedeževanje o kresu 7
106 Mora 1
107 Mora 2
108 Mora 3
103 Vedeževanje o kresu 5
104 Vedeževanje o kresu 6
105 Vedeževanje o kresu 7
106 Mora 1
107 Mora 2
108 Mora 3
109 Iz ljudske medicine: Bradavice
110 Iz ljudske medicine: Zagovarjanje
109 Iz ljudske medicine: Bradavice
110 Iz ljudske medicine: Zagovarjanje

Opombe
Abecedni seznam pripovedovalcev
Seznam pravljičnih tipov
Seznam narečnih besed
Seznam terskih poimenovanj za kraje in njihove prebivalce
Krajšave
Literatura
Materiale folclorico della Valle del Torre – 1940. Registrazioni sul campo di Milko Matičetov
Folklore material from Ter/Torre – 1940. Field research notes by Milko Matičetov
 
Redna cena
26,00 €

Spletna cena
26,00 €


Ključne besede
Beneška Slovenija
etnologi
etnologija
ljudske pripovedke
ljudsko slovstvo
Matičetov, Milko
povedke
pravljičarji
slovensko ljudsko izročilo
Ter
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR