Skip to main content
Objekt v arhitekturi. Deleuze – Riha – Frampton – Hays.


Uredila: Petra Čeferin
Leto: 2021


Knjiga se osredotoča na vprašanje možnosti samostojnega delovanja, iztrganja iz določenosti s situacijo. Razvija stališče, da je najbolj trdna točka takšnega delovanja nek moment drugosti, heteronomnosti. Ta moment heteronomnosti, ki se materializira v skonstruiranem objektu, je objekt, ki je ključen za to delovanje. In to je tisti objekt, ki je v naslovu knjige. Arhitekturo, ki deluje na takšen način, Petra Čeferin v knjigi razvije in predstavi kot neke vrste motnjo – arhitekturno motnjo. Gilles Deleuze ta način delovanja obravnava na področju filma; pri čemer ga vodi vprašanje, kaj pomeni imeti idejo v filmu. Rado Riha na podlagi Lacanovega koncepta odločene želje redefinira možnost avtonomnega delovanja arhitekture kot razširjeno avtonomijo. Kenneth Frampton se v svojih dveh prispevkih osredotoča na produkte arhitekturnega delovanja, arhitekturne objekte. V prispevku »Praznini navkljub« pokaže na inherentno drugost Loosove arhitekture. V prispevku »Primer Volvo« pa tovarno Volvo Kalmar prikaže kot primer objekta, ki ravno ni arhitekturni objekt. Michael K. Hays pa v svojih dveh prispevkih razvija idejo arhitekture kot posebnega načina mišljenja, ki se ga ne da zvesti na druge načine mišljenja.Kazalo vsebine

Petra Čeferin
ARHITEKTURNA MOTNJA

Gilles Deleuze
KAJ JE KREATIVNI AKT?

Rado Riha
AVTONOMIJA ARHITEKTURE IN ODLOČ(E)NA ŽELJA

Kenneth Frampton
PRAZNINI NAVKLJUB: DRUGOST ADOLFA LOOSA

Kenneth Frampton
PRIMER VOLVO

K. Michael Hays
OD ZRCAL IN PEPELA, IN PONOVNO OD ZAČETKA

K. Michael Hays
POJAVITEV ARHITEKTURE IN PRAKSE UPODOBITVENE MOČI

Seznam fotografij in risb

Stvarno in imensko kazaloŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
arhitekturna teorija
avtonomija
objekt
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR