Skip to main content
Fiabe resiane. Dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit.
Rezijanske pravljice. Iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita.
Pravice po rozajanskin


Posnela: Roberto Dapit, Milko Matičetov
Leto: 2014


Predstavljenih je sedem rezijanskih pravljic: na zgoščenki v govorjeni besedi po magnetofonskih posnetkih akademika Milka Matičetovega, v knjigi pa v slovenskem in italijanskem prevodu. Eno izmed pravljic je nedavno posnel Roberto Dapit v Liščacih v Reziji (Italija), in je vključena v ta izbor zato, da bi pokazali, kako ljudsko pripovedništvo v Reziji še naprej živi. Pravljice, ki jih lahko poslušamo na tej zgoščenki, so bile zbrane iz arhivskih posnetkov in pripovedovane v vseh glavnih rezijanskih jezikovnih področjih oz. predstavljajo štiri različne govorne skupine rezijanskega narečja območij Solbice, Osojan, Bile in Njive. Delo je nastalo v okviru bilateralnega projekta ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom.Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
etnologija
folkloristika
Italija
ljudske pravljice
ljudske živalske pravljice
ljudsko slovstvo
povedke
Rezija
Slovenci
slovenske ljudske pravljice
slovstvena folklora
ustno slovstvo
živalske pravljice
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR