Skip to main content
Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]


Uredili: Marjeta Humar, Jelka Šmid - Korbar, Aleš Obreza
Leto: 2011


Farmacevtski terminološki slovar vsebuje okoli 5500 strokovnih izrazov, ki se uporabljajo na različnih področjih farmacije (farmacevtska tehnologija, farmacevtska informatika, farmacevtska biotehnologija, farmacevtska kemija, farmacevtska zakonodaja, farmakoepidemiologija, farmakognozija, toksikologija, lekarniška farmacija, klinična farmacija, socialna farmacija ipd.). Slovar ne vsebuje zaščitenih imen zdravil. Vsak strokovni izraz je prikazan v samostojnem slovarskem članku. Slovar je normativen, razlagalen in prevoden. Vsebuje izrazje, ki mu stroka daje prednost, in z jezikovnega in/ali strokovnega stališča manj ustrezno izrazje, ki je prikazano v obliki kazalk k ustreznejšim poimenovanjem. Prednostno izrazje ima pomenski opis, navadno tudi angleški in latinski ustreznik, če se uporabljata. Slovar ima tri dele: slovensko-angleško-latinski, angleško-slovenski in latinsko-slovenski del. Pri izdelavi farmacevtskega terminološkega slovarja so sodelovali farmacevti, terminografi in jezikoslovci (slovenisti, latinisti in anglisti).

Soavtorji slovarja so Marjeta Humar (vodja), dr. Jelka Šmid Korbar, dr. Aleš Obreza, dr. Saša Baumgartner, dr. Mirjana Gašperlin, dr. Maruša Hribar, dr. Damjan Janeš, dr. Samo Kreft, dr. Mojca Lunder, dr. Janja Marc, dr. Matjaž Jeras, dr. Aleš Mrhar, mag. Barbara Razinger Mihovec, mag. Breda Kosirnik, dr. Darja Frankič, dr. Mitja Kos, mag. Evgen Tomazin, dr. Branka Švajger, Pavel češarek, prof., idr.

Slovar je namenjen farmacevtom vseh ravni in poklicev, študentom in laikom, ki jih zanima to področje znanosti, čeprav nekatere razlage zahtevajo določeno predznanje iz kemije, fizike, biologije ipd.

Za izdelavo slovarja je bila pregledana slovenska farmacevtska literatura in spletni viri, primerjani pa so bili tudi nekateri slovarji, ob splošnih tudi strokovni, ob domačih tudi tuji.
Cena
razprodano


Ključne besede
farmacevtsko izrazje
farmacija
slovarji
slovenščina
terminologija
terminološki slovarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR