Skip to main content
Evolution of Karst. From prekarst to cessation.


Uredil: Franci Gabrovšek
Leto: 2002


Knjiga Evolution of karst: from prekarst to cessation (Razvoj krasa: od predkrasa do izginotja) je zbornik istoimenskega simpozija, ki je v septembru 2002 potekal na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Namen knjige je odgovoriti na vprašanja, kot so: Kdaj se začne kras in kdaj konča? Kateri procesi in dogodki določajo razvoj kraškega podzemlja in površja? Kako je razvoj krasa povezan s pretakanjem voda v kraškem vodonosniku in kako z razvojem in razširjenostjo bioloških vrst? Kako merimo čas, ki je minil od določenih dogodkov v krasu?

Polovico knjige obsegajo vabljeni prispevki nekaterih vodilnih raziskovalcev in njihovih sodelavcev. Ti z vidika svojih raziskav odgovarjajo na gornja vprašanja. Poglavja obravnavajo razvoj poroznosti med diagenezo (V. P. Wright), vpliv strukture in litologije na razvoj krasa (D. C. Ford), speleogenezo v karbonatih in evaporitih (A. N. Palmer, A. Klimchouk), paleokras (R. A. L. Osborne), modele razvoja kraških vodonosnikov (W. Dreybrodt & F. Gabrovšek), pretakanje voda v kraških vodonosnikih (L. Kiraly), datiranje procesov na krasu (P. Bosak) in povezavo med razvojem krasa in razširjenostjo podzemne favne (B. Sket). Drugo polovico knjige sestavljajo prispevki, ki predstavljajo nove raziskave na področju geomorfologije in hidrologije krasa, speleologije, paleokrasa in uporabo datacijskih in geofizikalnih metod na krasu.Cena
razprodano


Ključne besede
hidrogeologija
kras (geologija)
kraški pojavi
numerični modeli
razvoj
speleogeneza
študije
vodonosniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR