Skip to main content
Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije.


Avtorica: Ingrid Slavec Gradišnik
Leto: 2000


Disciplinarna podoba etnologije na Slovenskem v odraščajočem in odraslem obdobju zadnjega stoletja se je izrisovala v živahnem, tudi polemičnem ozračju razmejevanj in istenj tukajšnje etnologije in (kulturne) antropologije; prav toje podkrepilo izvirno vprašanje o teoretsko-metodoloških postavkah v njenem izročilu od konca 19. stoletja do sodobnih raziskovalskih tokov. Analiza temelji na branju besedil, ki so utemeljevala in predstavljala tukajšnjo etnologijo:izbora ne narekujejo vprašanja o interpretirani realnosti, temveč o konceptualizaciji ‘etnološke realnosti’ – kaj je ‘predmet’ etnološke obravnave in na kakšen način. Tako ni mogoče govoriti o teoriji in metodologiji na splošno, temveč samo s pregledom, kako raziskovalska praksa odseva in spremlja življenjsko resničnost, in kakšne podobe sveta, ljudi, njihove kulture ponuja v spoznavnem dosegu.Kazalo vsebine

Popotnica knjigi

ZA UVOD

Ob temi in naslovu

O vprašanjih in poti

Ovinek k vprašanjem znanosti

TEORETSKO-METODOLOŠKA PROBLEMATIKA V ETNOLOGIJI

Pogled nazaj

O izvirih in razvoju etnologije na Slovenskem

TERMINOLOŠKI PROLOG

Uvodno pojasnilo

Etnografija in etnologija

Folkloristikas

Antropologija in antropologije

IZROČILO NARODOPISJA

Med nazori in znanostjo

O predmetu in pristopih

Spoznavno obzorje

SLOVO OD LJUDSKEGA ŽIVLJENJA?

Zbiralska leta

O metodi in predmetu

NOVA METODOLOŠKA OBZORJA

»Etnologija – zgodovinska znanost«

Etnologija brez ljudske kulture?

'Etnologija sedanjosti' in 'historična etnologija'

MED 'TEORIJO' IN 'PRAKSO'

Splošna disciplinarna vprašanja

Raziskovalne poti in dosežki

ZA EPILOG: O +ANTROPOLOGIZACIJI' ETNOLOGIJE

Literatura

Imensko kazalo

Summary: Ethnology in Slovenia: between the reefs of narodopisje and anthropology


Ključne besede
antropologija
etnologija
folkloristika
metodologija
Slovenija
teorija
terminologija
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR