Skip to main content
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen


Avtor: Marko Snoj
Leto: 2009


Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen je knjiga, ki skuša odgovoriti na vprašanja, od kod izvirajo naša krajevna, pokrajinska, gorska in vodna imena, kakšna je njihova zgodovina in predzgodovina in kaj so prvotno pomenila. Imena so obravnavana v abecedno razvrščenih geselskih sestavkih, ki imajo za etimološke slovarje značilno zgradbo. Strukturirana so tako, da bolj zahtevni bralec zlahka pridobi precejšnje število relevantnih podatkov, manj zahtevni pa se lahko zadovolji zgolj z osnovno informacijo o dosedanjih etimoloških dosežkih na tem področju. Slovar prinaša etimološke razlage 4021 naših in skoraj 3000 tujih zemljepisnih imen ter 1549 naših in ob tem nekaj tujih priimkov.

V uvodnem delu (35 str.) sta prikazana namen in zgradba slovarja, orisana so merila za izbor geselskih iztočnic, slovenska zemljepisna imena so razvrščena v skupine, ki so pomembne za etimologijo, nakazane pa so tudi osnovne metode etimološkega raziskovanja naših zemljepisnih imen. Ta del vsebuje še slovarček nekaterih strokovnih imenoslovnih in etimoloških izrazov, seznam okrajšano navedene literature in seznam uporabljenih krajšav ter simbolov.

V prvem slovarskem delu (452 str.) je v 1650 geselskih sestavkih prikazana jezikovna zgodovina in predzgodovina pomembnejših zemljepisnih imen na področju Republike Slovenije in našega zamejstva. Namen geselskih sestavkov je prikazati izvor naših zemljepisnih imen in ugotoviti, kaj so prvotno označevala ali pomenila. V geselskih sestavkih tega dela je etimološko razloženo ali vsaj osvetljeno 4021 naših in 2629 tujih zemljepisnih imen, 1549 naših priimkov in ob tem nekaj tujih.

Drugi slovarski del (45 str.) na praviloma preprostejši način v 208 geselskih sestavkih etimološko razlaga zemljepisna in nekaj drugih imen zunaj slovenskega narodnostnega prostora, predvsem imena celin, oceanov, evropskih držav in njihovih glavnih mest, ob tem pa tudi imena nekaterih narodov, ljudstev ali njihovih skupin.

Kazalo (58 str.) prinaša vsa naša in sodobna tuja zemljepisna in osebna imena, ki so prikazana v obeh slovarskih delih, skupaj 8855 enot.Cena
razprodano


Ključne besede
etimologija
geografska imena
imenoslovje
slovarji
Slovenija
slovenska zemljepisna imena
slovenščina
zemljepisna imena
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR