Skip to main content
Etimološki slovar slovenskega jezika IV.. Š–Ž.


Avtor: France Bezlaj
Leto: 2005


Četrta knjiga Etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki obravnava gesla na črke Š do Ž, je zadnja knjiga tega znanstveno zasnovanega etimološkega slovarja, ki po svoji temeljitosti presega večino sodobnih etimoloških slovarjev drugih modernih jezikov. Delo z etimološkega in jezikovnozgodovinskega vidika obravnava veliko večino slovenskih nelastnoimenskih besed, tudi izposojenke, ki jih je narod po svoje prekvasil, in sicer tako današnje standardne kakor tudi samo narečne ali izpričane le zgodovinsko, poleg tega pa prinaša tudi mnoge etimološke razlage lastnih imen. Pri obravnavi posameznih besed teži k navajanju popolne dokumentacije in izčrpne argumentacije.
Redna cena
62,40 €

Spletna cena
56,20 €


Ključne besede
etimologija
etimološki slovarji
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR