Dve Domovini / Two Homelands 45

Leto: 2017


TEMATSKI SKLOPI / THEMATIC SECTIONS:

– Ranljivost begunk in beguncev v Evropi / The Vulnerability of Refugees in Europe

– Migrantska situacija v slovenskih mainstream medijih / Slovenian Mainstream Media and their Coverage of the Migrant Situation

Dve domovini 45 / Two Homelands 45Kazalo vsebine

Tematski sklop / Thematic section RANLJIVOST BEGUNK IN BEGUNCEV V EVROPI / THE VULNERABILITY OF REFUGEES IN EUROPE:
MOJCA VAH JEVŠNIK: Uvod v tematski sklop

CLAUDIA SCHNEIDER: Konceptualni okvir analize politik sprejema: študija primera trenutne usmeritve nemške azilne politike

SYNNøVE BENDIXSEN: Ustvarjanje nedokumentiranih migrantov: primer Norveške

DARJA ZAVIRŠEK: »Stultifera Navis« na balkanski begunski poti

ZORANA MEDARIĆ, MATEJA SEDMAK: Življenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni pogledi

BLAŽ LENARČIČ, TJAŠA ŽAKELJ: Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji

 

Tematski klop / Thematic section MIGRANTSKA SITUACIJA V SLOVENSKIH MAINSTREAM MEDIJIH / SLOVENIAN MAINSTREAM MEDIA AND THEIR COVERAGE OF THE MIGRANT SITUATION:
ANDREJA VEZOVNIK: Uvod v tematski sklop

KSENIJA VIDMAR HORVAT: Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah Slovenije

ANDREJA VEZOVNIK: Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«

MARUŠA PUŠNIK: Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih

BREDA LUTHAR: Begunci in »Odmevi«: epistemologija konvencij

MOJCA PAJNIK: Medijsko-politični paralelizem: legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu »Delo«

DEJAN JONTES: Med distanciranostjo in angažiranostjo: protislovja poročanja o »begunski krizi« v dnevnem tisku

 

KNJIŽNE OCENE / BOOK REVIEWS:
LAURA BOUCSEIN: Knjižna ocena - Gregory Feldman: The Migration Apparatus. Security, Labor, and Policymaking in the European Union. Stanford University Press, 2012, pp. 224 

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo
Ključne besede
migracije
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR