Skip to main content
Dve Domovini / Two Homelands 40


Leto: 2014


TEMATSKI SKLOP / THEMATIC SECTION:

– Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo / The Voices of Women Migrants between Past and Present

Dve domovini 40 / Two Homelands 40Kazalo vsebine

Tematski sklop / Thematic section GLASOVI MIGRANTK MED PRETEKLOSTJO IN SODOBNOSTJO / THE VOICES OF WOMEN MIGRANTS BETWEEN PAST AND PRESENT:
MIRIJAM MILHARČIČ-HLADNIK, NATAŠA ROGELJA: Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo

ALEKSEJ KALC: Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

MIRIJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške

NATAŠA ROGELJA: »Vse po resnici!« Uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink

ŠPELA LEDINEK LOZEJ: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja

MAJDA HRŽENJAK: Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji

 

RAZPRAVE IN ČLANKI / ESSAYS AND ARTICLES:
MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev

MILENA BEVC, SONJA URŠIČ: Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije

TEA GOLOB: Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov: Transnacionalna družbena polja in identifikacije »Ryanair generacije« irskih migrantov

JAKA VADNJAL: Pomen socialnega kapitala v etnični skupini: Primer albanskih podjetnikov v Sloveniji

KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK: Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah

 

KNJIŽNE OCENE / BOOK REVIEWS:
NATALIJA VREČER: Knjižna ocena - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.

 
Ključne besede
migracije
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR