Skip to main content
Dunaj in Slovenci. Posvetovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo – Izpostava Ljubljana, Slovenske izseljenske matice, Ljubljana, 18. in 19. junija 1992.


Uredila: Darja Mihelič
Leto: 1994


Knjiga je zbornik referatov z interdiciplinarnega simpozija »Dunaj in Slovenci«, ki je bil v Ljubljani 18. in 19. junija 1992. Zbrane razprave pregledno predstavljajo vlogo in pomen Ljubljane in Dunaja od srednjega veka pa vse do polpretekle dobe, pri čemer gre bolj za osvetlitev tega, kaj je Dunaj dal Slovencem in kako so se v njem kot večstoletni prestolnici uveljavili, kakor pa narobe. V knjigi je sicer dan nekoliko večji poudarek zgodovinskemu vidiku, vendar pa tega dopolnjujejo pogledi s stališča umetnostne zgodovine, etnologije, muzikologije in literarne zgodovine. S prispevki so v knjigi predstavljeni J. Prunk, P. Simoniti, A. Ožinger, W. Lukan, O. Janša Zorn, V. Rajšp, P. Vodopivec, J. Stergar, P. Šega, E. Cevc, M. Pozzetto, D. Prelovšek, S. Fras, F. Pibernik, L. Detela, M. Merlak Detela, B. Loparnik in T. Svete.Cena
razprodano


Ključne besede
Dunaj
kulturna zgodovina
posvetovanja
Slovenci
umetnostna zgodovina
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR