Skip to main content
Dotik dediščine. Trirazsežni prikaz zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita iz najdišča župna cerkev v Kranju.


Avtorji: Andrej Pleterski, Benjamin Štular, Ana Ornik Turk
Leto: 2013


Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne modele izbranih zgodnjesrednjeveških uhanov iz najdišča Župna cerkev v Kranju. Razloga za to sta dva.
Prvi je metodološki. Uporaba trirazsežnih modelov v arheologiji je namreč na točki, ko je na voljo vse več dobrih in odličnih izdelkov, katerih potenciala arheologi ne izkoristimo v celoti. Največkrat se kakovosten trirazsežni model predmeta močno zmanjša in predstavi na spletu ali v obliki datoteke PDF. Še slabše se godi trirazsežnim modelom arheoloških kontekstov ali celih najdišč. Večina arheologov vidi samo v naprej posnete animacije, trirazsežni model pa nikoli ne zapusti delovne postaje strokovnjaka, ki je model izdelal.
Drugi razlog za predstavitev trirazsežnih modelov uhanov v pričujoči iKnjigi (imenovana tudi knjiga na dotik ali interaktivna knjiga) sledi iz zgoraj povedanega: iskali smo medij, ki bi združeval prednosti klasičnih monografskih publikacij in možnosti vključevanja trirazsežnih modelov. iKnjige predstavljajo trenutno edino možnost, ki zadostuje našim kriterijem: enostavna cenovno dostopna izdelava in distribucija na eni ter prepoznavnost oz. klasifikacija “znanstvena monografija« na drugi strani.

***

Glavna značilnost dela Dotik dediščine so trirazsežni modeli zgodnjesrednjeveških uhanov v dveh kataloških poglavjih (Trirazsežni katalog polmesečastih uhanov in Trirazsežni katalog ostalih uhanov). V vsem ostalem se iKnjiga ne razlikuje od klasičnih objav.

Uvodu in metodološkemu poglavju sledi zgodovina raziskav in pomen najdišča, iz katerega izvirajo predstavljeni uhani. Sledita poglavji, ki predstavljene predmete postavita v kontekst. Najprej je na kratko predstavljen nadregionalni pomen teh predmetov v zgodnjem srednjem veku, v nadaljevanju pa vsak tip posebej.

Najpogostejši tip uhanov na najdišču Župna cerkev v Kranju so polmesečasti uhani, zato so predstavljeni nekoliko obširneje v posebnem poglavju. Pri tem je potrebno poudariti, da ni namen podrobna analiza, temveč zgolj povzeti stanje raziskav z namenom, da bralec lažje “bere"" trirazsežne modele. Ker pa je zadnje tovrstno delo staro že več kot tri desetletja, sta ti poglavji za slovensko zgodnjesrednjeveško arheologijo dobrodošli.Kazalo vsebine

 • Predgovor (V. Perko)
 • 1 Uvod (B. Štular)
 • 2 Trirazsežno skeniranje v arheologiji (B. Štular)
  • Desetletje 3-razsežnega skeniranja v slovenski arheologiji
  • Stanje raziskav in pogled v prihodnost
  • Metoda silhuet in 3-razsežno dokumentiranje
  • Literatura
 • 3 Grobišče župna cerkev v Kranju (B. Štular, A. Pleterski)
  • Oris zgodovine raziskav
  • Pomen grobišča
  • Literatura
 • 4 Nekatere redke oblike kranjskih uhanov (A. Pleterski)
  • Nadregionalni pomen
  • Uhani iz Kranja
  • Literatura
 • 5 Polmesečasti uhani (A. Ornik Turk)
  • Zgodovina raziskav
  • Izvor polmesečastih uhanov
  • Tehnika izdelave polmesečastih uhanov
  • Motivika na polmesečastih uhanih
  • Literatura
 • 6 Trirazsežni katalog polmesečastih uhanov (A. Ornik Turk, B. Štular)
  • Katalog
  • Literatura
 • 7 Trirazsežni katalog ostalih uhanov (A. Ornik Turk, B. Štular)
  • Katalog
  • LiteraturaKljučne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
grobišča
Kranj
nakit
Slovenija
srednji vek
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR