Skip to main content
Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004).


Avtorja: Neva Makuc, Jakob Marušič
Leto: 2005


Domoznanske publikacije o Primorski. Gradivo za bibliografijo (do leta 2004) ni prava bibliografija izdaj o krajih in območjih Primorske, pač pa gre zaje seznam praviloma slovenskih domoznanskih izdaj o krajih in območjih Primorske (vključeni so tudi kraji v goriški, tržaški in videmski pokrajini), ki služi predvsem kot priročnik. Ob množici krajevnih izdaj, ki prihajajo v našem času med bralce, se zdi tako objavljeni seznam skorajda nujno potreben. Seznam domoznanskih izdaj se deli na dva dela. Prvi del vsebuje gradivo o posameznih krajih, drugi pa zajema različna območja. Kraji so razporejeni po abecednem redu. Publikacije se nato navajajo po kronološkem redu.Kazalo vsebine

Uvod

I. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezne kraje

II. del

Domoznansko gradivo, nanašajoče se na posamezna ožja ali širša območja (izbor)

Literatu


Ključne besede
bibliografije
domoznanstvo
Primorska
publikacije
seznami
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR