Skip to main content
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko


Uredila: Janja Žitnik Serafin
Leto: 2009


Namen knjige je odgovoriti na vprašanje, kako etnično-migracijska dinamika v Sloveniji kroji razmere, v katere se vpenja vojska kot specifična delovna organizacija, s poudarkom na vprašanju zaposlovanja v Slovenski vojski. Tako kot izhajamo iz potrebe po kompleksnejši integraciji priseljencev, ki je pogoj za notranjo varnost Slovenije, hkrati pa predstavlja možnost za razširitev nabornega potenciala Slovenske vojske, smo tudi rešitve iskali zlasti na polju učinkovitejših ukrepov za uspešno integracijo priseljencev in doslednejšega uresničevanja že sprejetih usmeritev na tem področju. Knjiga je zasnovana izrazito interdisciplinarno. Raziskava, katere rezultat prinaša knjiga, je bila z metodološkega vidika v prevladujočem delu izrazito kvalitativne narave, v vsebinskem smislu pa prav tako izrazito usmerjena k humanističnim vidikom obravnavane problematike.

Ključne besede
demografski razvoj
etnografija
imigracija
imigranti
integracija
migracije
narodopisje
prebivalstvo
priseljenci
priseljevanje
Slovenija
slovenska vojska
vladna politika
zaposlovanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR