Skip to main content
Dediščina v akciji. Poti in načini vključevanja mladih v ohranjanje in interpretacijo dediščine.


Avtorji: Jasna Fakin Bajec, Melita Lemut Bajec, Martin Pogačar, Matevž Štraus
Leto: 2021


V zgodbah, spominih, odnosih, tradicionalnih znanjih, narečjih in drugih elementih snovne in nesnovne dediščine lahko iščemo številne priložnosti in poti k sočutnemu, kakovostnejšemu, pristnejšemu in trajnostnemu življenju v sedanjosti in prihodnosti. Ohranjanje in interpretacija edinstvenih kulturnih in naravnih prvin iz preteklosti nista le v rokah strokovnjakov iz dediščinskih institucij ali raziskovalnih centrov, temveč tudi v rokah civilne družbe, med katere uvrščamo tudi otroke in mlade. Lokalno prebivalstvo je postalo pomemben akter soustvarjanja dediščine, vendar pri tem mladi pogosto niso zastopani kot enakovredni kulturni nosilci ali soustvarjalci. Kako torej najti načine in poti, da bi bile njihove drzne ideje slišane in uresničene v dediščinskih projektih in akcijah? V priročniku so predstavljeni pristopi, metode, tehnike in primeri dobrih praks, kako raziskovanje in interpretacijo preteklosti ter načine (po)ustvarjanja dediščine zasnovati na način, da bodo otroci in mladi aktivno sodelovali pri raziskovanju in poučnem odkrivanju kulturnih, zgodovinskih in naravnih posebnosti domačega kraja. Namenjen je osebju v vrtcih, šolah, univerzah, mladinskih centrih in društvih, ki želijo mlade generacije spodbuditi k poglobljenemu razumevanju življenja njihovih prednikov.

Želimo si, da bi raziskovanje lokalne dediščine otrokom in mladim predstavljalo pomemben prostor za samorefleksijo na poti odraščanja in izpraševanja: Kdo sem? Komu pripadam? Kako naprej?Še ...Redna cena
9,00 €

Spletna cena
8,10 €


Ključne besede
izobraževanje
kulturna dediščina
mladina
raziskovalno delo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR