Skip to main content
Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem


Avtor: Jurij Snoj
Leto: 2018


V slovenskih knjižnicah in arhivih je okoli 25 srednjeveških glasbenih kodeksov, poleg teh pa še več sto posameznih pergamentnih folijev z glasbenim zapisom, ki so se ohranili kot preostanki uničenih srednjeveških glasbenih rokopisov. Z redkimi izjemami je vsebina vsega tega gradiva gregorijanski koral: srednjeveška glasbena kultura, ki je bila poznana vsemu latinskemu Zahodu in predstavlja izhodišče zahodnoevropske glasbene zgodovine. Monografija prinaša vrsto samostojnih razprav, ki obravnavajo različne vidike tega raznolikega gradiva: vsebinske, kodikološke, zgodovinske, notacijske in glasbene. Posebna pozornost je posvečena tistim vsebinskim segmentom, ki odražajo čas in prostor ali so kako drugače izstopajoči, kot je to npr. verzificirani oficij za praznik patronov župnijske cerkve v Kranju. Knjigo zaključuje katalog, ki prinaša opisni seznam vseh doslej znanih srednjeveških glasbenih rokopisov, njihovih fragmentov kot tudi drugih srednjeveških glasbenih zapisov na Slovenskem.Kazalo vsebine

Predgovor
Uvod
Splošni prikaz srednjeveškega glasbenega rokopisja slovenskih hranišč
Semiotika zgodnjega glasbenega pismenstva
Posebni nevmatski znaki v brezimnem fragmentu graduala
Notirani misal iz skriptorija Ruotliba iz Ljubljane
Cistercijanski vidik stiškega graduala
Fragment s traktati Gvidona iz Arezza
Glasba v kostanjeviškem izvodu Dialogov Gregorja Velikega
Aleluje velikonočnega časa v srednjeveških rokopisih ljubljanskih hranišč
Sekvence v liturgičnem rokopisju na Slovenskem
Koralni rokopisi koprske stolnice
Oficij za praznik sv. Nazarija Koprskega
Izolski antifonal
Oficij za praznik sv. Mavra Poreškega
Antifonal iz Kranja
Verzificirani oficij za praznik patronov cerkve sv. Kancijana v Kranju
Poznogotska notacija kot znakovni sistem
Dve glasbeni verziji oficija za praznik sv. Hilarija in Tacijana
Oglejski oficiji
Koralni rokopisi ljubljanskih frančiškanov
Verzificirani oficij Franciscus vir catholicus Julijana iz Speyerja
Fragment glagolskega koralnega rokopisa iz NUK
Gregorijanski koral v obrednih ustanovah na Kranjskem
Po sledeh antifonala ljubljanske stolnice
Katalog srednjeveških glasbenih rokopisov v slovenskih hraniščih
Uredniška opomba
Imensko in stvarno kazaloŠe ...Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
gregorijanski koral
sakralna vokalna glasba
Slovenija
srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR