Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem

Uredila: Polona Vidmar
Leto: 2020


Monografija prinaša nova spoznanja zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav judovske dediščine, ki so bile posvečene zlasti odnosu do srednjeveškega judovskega prebivalstva, kakor ga razbiramo iz likovnih upodobitev in literarnih del, ter kraji, zaplembam, prenosom in restituciji judovske dediščine v času druge svetovne vojne in po njej. Širok kronološki razpon premošča prispevek o naseljevanju Judov v 18. stoletju, ki posega v obdobje, ki so mu dosedanje študije posvečale manj pozornosti kakor srednjemu veku in 20. stoletju. Študije sedmih avtorjev, sodelavcev Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru odpirajo nove poglede in osvetljujejo izbrane vidike zgodovine Judov in judovstva na Slovenskem.

Publikacija je nastala v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta z Izraelom Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji (NI-0003) in raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.Kazalo vsebine

Oto Luthar, Polona Vidmar     Uvod. Na ramenih prednikov

Mija Oter Gorenčič     Ikonografske posebnosti pri upodobitvah Judov na slovenjgraškem Pasijonu
     The Iconographic Peculiarities in the Depiction of Jews in the Passion in Slovenj Gradec

Polona Vidmar     Mellifluus universalis sit noster potus et esus. K podobi Živega križa v župnijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju
     Mellifluus universalis sit noster potus et esus. To the Depiction of the Living Cross in the Church of St. George in Ptuj

Aleš Maver     Judovska navzočnost na Slovenskem v srednjem veku v izbranih literarnih upodobitvah
     The Presence of Jews in Present-Day Slovenia in the Middle Ages. Through the Lens of Selected Literary Texts

Andrej Hozjan     Gradivo o prvih judovskih družinah na območju Prekmurja v 18. stoletju
     Documents on the First Jewish Families in Eighteenth-Century Prekmurje

Anja Iskra     Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske
     The Fate of Jewish Art Collections During the German Occupation of Lower Styria

Renata Komić Marn     Usoda judovske premične kulturne dediščine na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej. Primer tržiškega veleposestnika Karla barona Borna
     The Fate of Movable Jewish Cultural Heritage in the Territory of Slovenia During and After World War II: The Case of the Tržič Landowner Baron Karl Born

Barbara Vodopivec     Ničesar ne vé. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije, 1946‒1952
     He Knows Nothing. The Restitution of Objects of Cultural Heritage of the Yugoslav Provenance from Austria, 1946‒1952

Apparatus    

Sodelavci    

Viri ilustracij    

 Še ...

 

Iztok Ilich: Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem; Bukla, januar-februar 2021Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
Judje
kulturna dediščina
kulturna zgodovina
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR