Skip to main content
Celjska knjiga listin I. Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341.


Avtor: Dušan Kos
Leto: 1996


V prvem zvezku edicije listin Celjskih grofov so predstavljene vse do sedaj znane listine, ki so ohranjene v originalih ali prepisih in so jih izstavili ali prejeli oz. se v njih vsaj omenjali še kot Žovneški svobodni gospodje do leta 1341. Skupaj gre za 212 listin. Zadnja objavljena listina je iz 16. aprila 1341, ko je cesar Ludvik povzdignil žovneške v grofovski stan in jim dovolil imenovati se po Celju. Izdane listine so obdelane po sodobnih načelih za listine z navedbami obstoječih prepisov, z opisi fizičnega izgleda listin, naštevanjem objav, opozorili na napake, poškodovana mesta, arhivske notice in opise pečatov. Za predstavo je v knjigi 27 barvnih posnetkov izbranih listin in pečatov. Izdelana sta tudi indeksa osebnih imen in krajev ter najzanimivejših stvarnih izrazov. Knjiga bo olajšala proučevanje zgodovine Celjskih grofov tako strokovnjakom, kakor tudi študentom in ljubiteljskim zgodovinarjem.

Ključne besede
celjski grofje
listine
Slovenija
srednji vek
zgodovinski viri
Žovneški (rodbina)
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR