Carlo Maratta in barok na Slovenskem. Pomen z Maratto povezane grafike za baročno religiozno slikarstvo na Slovenskem

Avtorica: Blaženka First
Leto: 2000


Baročno sakralno slikarstvo na Slovenskem je nastajalo in se razvijalo v naslonu na raznovrstne tuje vplive. Med njimi je odigrala prav posebno vlogo ustvarjalnost rimskega slikarja in grafika Carla Maratte. Njegove slogovne in ikonografske sheme so prihajale na naše ozemlje po različnih poteh. S seboj so jih prinašali italijanski slikarji – v prenekaterem primeru sami Marattovi učenci – ki so slikali za slovenske cerkvene ustanove, z njimi so se seznanjali naši slikarji, ki so potovali v Italijo. Najpomembnejši pa je bil gotovo obtok grafičnih listov, ki je mojstrove likovne rešitve presajal na naša tla v nespremenjenih, izvirnikom identičnih grafičnih ponovitvah. Prav prevodna grafika je bila tista, ki je naš prostor še celotno 18. stoletje preplavljala s protireformacijsko ikonografijo, zaželeno med tedanjimi naročniki. V knjigi je obdelana večja skupina baročnih oltarnih slik z območja Slovenije (deloma tudi sosednjih dežel), v katerih je mogoče prepoznati Marattove ikonografske zamisli.

Ključne besede
baročno slikarstvo
barok
cerkveno slikarstvo
grafika
italijanska grafika
italijansko slikarstvo
Maratti, Carlo
Slovenija
slovensko slikarstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR