Naslov:
Carlo Maratta in barok na Slovenskem. Pomen z Maratto povezane grafike za baročno religiozno slikarstvo na Slovenskem
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Baročno sakralno slikarstvo na Slovenskem je nastajalo in se razvijalo v naslonu na raznovrstne tuje vplive. Med njimi je odigrala prav posebno vlogo ustvarjalnost rimskega slikarja in grafika Carla Maratte. Njegove slogovne in ikonografske sheme so prihajale na naše ozemlje po različnih poteh. S seboj so jih prinašali italijanski slikarji – v prenekaterem primeru sami Marattovi učenci – ki so slikali za slovenske cerkvene ustanove, z njimi so se seznanjali naši slikarji, ki so potovali v Italijo. Najpomembnejši pa je bil gotovo obtok grafičnih listov, ki je mojstrove likovne rešitve presajal na naša tla v nespremenjenih, izvirnikom identičnih grafičnih ponovitvah. Prav prevodna grafika je bila tista, ki je naš prostor še celotno 18. stoletje preplavljala s protireformacijsko ikonografijo, zaželeno med tedanjimi naročniki. V knjigi je obdelana večja skupina baročnih oltarnih slik z območja Slovenije (deloma tudi sosednjih dežel), v katerih je mogoče prepoznati Marattove ikonografske zamisli.

Založnika

Narodni muzej Slovenije • Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6358-01-4 (ZRC SAZU)

Specifikacija

trda vezava • 27,5 × 20 cm • 299 strani • 206 črno-belih in 102 barvni ilustraciji