Skip to main content
Biotopi Slovenije CORINE


Uredili: Jurij Dobravec, Andrej Seliškar, Staša Tome
Leto: 2001


Publikacija obravnava 73 območij v Sloveniji, kjer so navzoče evropsko pomembne ogrožene rastline, sesalci, ptiči, dvoživke, plazilci, ribe, nevretenčarji in habitatni tipi. Opisana je enotna metodologija izbora območij in vrst, ki omogoča primerjalne analize in izvajanje usklajene in učinkovite naravovarstvene politike po vsej Evropi. To je tudi cilj programa CORINE – kratica pomeni usklajevanje informacij o okolju –, ki se je pričel v državah Evropske unije leta 1985 prav zaradi potrebe po izčrpnih informacijah, na osnovi katerih bi v Evropi in tudi v Sloveniji razvili učinkovito okoljsko in naravovarstveno politiko.

Knjiga zaokroženo povzema informacije iz bogate baze, v katero so bili vključeni podatki iz različnih virov. Predstavljene so vse ogrožene vrste s seznama CORINE, ki so prisotne v Sloveniji, habitatni tipi po Palearktični klasifikaciji in izbrana območja z navedbo razlogov za uvrstitev med območja CORINE, človekove dejavnosti in osnovnih podatkov o območjih. Posamezne rastline, živali in habitatni tipi so prikazani na barvnih fotografijah.

Ključne besede
Evropa
habitatni tipi
mednarodno sodelovanje
naravna dediščina
ogrožene vrste
projekti
rastline
Slovenija
varstvo narave
zaščita
živali
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR