Skip to main content
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih. Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu.


Avtorica: Alenka Šivic-Dular
Leto: 1999


Knjižna razprava je poizkus pomenoslovne razčlembe besedne družine s korenskim morfemom *god- v slovanskih jezikih in njegove besedotvorne variante *gad- (npr. glagoli *goditi (s[), *gadati (s[), *godati (s[), samostalniki *godi, *godina, *godišće) in tudi razmerja do južno- in vzhodnoslovanskih besed z morfemom *gon- in *gan-. Namen razprave je poglobiti vpogled v mehanizem nastajanja pomensko razvejane besedne družine.

Sistematično je predstavljeno tako dostopno besedno gradivo iz zgodovinskih, knjižnih, narečnih in etimoloških slovarjev slovanskih jezikov kakor tudi rešitve iz ustrezne strokovne literature. Središčna pozornost je namenjena razčlembi pomenske mreže (tj. celote vseh izkazanih pomenov vključno z med seboj sinhrono težko združljivimi pomenskimi jedri v mreži, razmerji med njimi, njihovo arealno distribucijo) za vsak slovanski jezik posebej in rekonstrukciji tipoloških razmerij, ki po prepričanju avtorice odsevajo tudi poteke pomenskih razvojev. Delo je namenjeno predvsem jezikoslovcem, zlasti tistim, ki se ukvarjajo s pomenoslovjem in etimologijo, zaradi posameznih kulturoloških ugotovitev pa je zanimivo tudi za etnologe. Knjiga vsebuje povzetek sklepnih ugotovitev v angleščini.Cena
razprodano


Ključne besede
etimologija
historična slovnica
pomenoslovje
primerjalno jezikoslovje
semantika
slovanski jeziki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR