Skip to main content
Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape.


Avtorica: Daniela Ribeiro
Leto: 2020


Trajnostni razvoj na kraških območjih bi moral biti prilagojen posebnostim te pokrajine, posebej njeni ranljivosti. Pravilno vrednotenje razvojnega potenciala in upravljanje s kraškimi območji je zelo pomembno za Slovenijo. V tej knjigi so predstavljene analize vpliva pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in trajnostni razvoj obmejne slovenske kraške pokrajine ‒ Bele krajine. Da bi opozorili na kombinacijo družbenih dejavnikov in naravnih razmer za celostni pogled na kraško pokrajino, smo uporabili tri pristope: 1. oceno obremenjenosti kraške pokrajine zaradi človeka, 2. analizo sprememb rabe zemljišč in 3. kvantitativno in kvalitativno analizo trajnostnega razvoja Bele krajine. Kraški pojavi na trajnostni razvoj lahko vplivajo tako pozitivno kot negativno. Po mnenju lokalnih deležnikov so pozitivni učinki povezani večinoma s turizmom, negativni učinki pa predvsem v omejenem kmetijstvu. Sklenimo z mislijo, da so kraški pokrajinski pojavi lahko več kot le omejevalni dejavniki, saj imajo tudi razvojni potencial.Kazalo vsebine

Preface

1 Introduction

2 Theoretical background and methodology
     2.1 Theoretical background
          2.1.1 Approaches for measuring sustainable development
               2.1.1.1 Worldwide
               2.1.1.2 In Slovenia
          2.1.2 Landscapes as pivotal areas for sustainable management
          2.1.3 Policies vs. land use and development
          2.1.4 Public participation
          2.1.5 Karst features and sustainable development
     2.2 Methodology
          2.2.1 Karst Disturbance Index
          2.2.2 Land use analyses
          2.2.3 Quantitative and qualitative analyses of the landscape features
               2.2.3.1 Sustainable development indicators
               2.2.3.2 Structured interviews

3 Results
     3.1 Karst Disturbance Index
     3.2 Land use analyses: Adlešiči and bojanci case studies
          3.2.1 Land use changes
          3.2.2 Landscape stability
          3.2.3 Land use categories over time
     3.3 Quantitative and qualitative analyses of the landscape features
          3.3.1 Sustainable development indicators
               3.3.1.1 Selection
               3.3.1.2 Measuring sustainable development
               3.3.1.3 Model matrix
               3.3.1.4 Scenarios for bela krajina
          3.3.2 Structured interviews
               3.3.2.1 Analysis of the answers
               3.3.2.2 General responses
          3.3.3 Comparison of the results

4 Discussion and conclusions
     4.1 Comments and limitations
     4.2 Karst and sustainability
     4.3 Key methodological achievements
     4.4 Recommendations
     4.5 Suggested areas for future study

5 References and Sources
     5.1 References
     5.2 Sources of qualitative data (interviews)

6 List of figures

7 List of tablesŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
antropogeni vplivi
Bela krajina
kmetijstvo
Kras (geologija)
onesnaževanje okolja
raba tal
regionalni razvoj
Slovenija
trajnostni razvoj
turizem
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR