Skip to main content
Baseline Survey on Multilingual and Transdisciplinary Urban Arts Education


Uredili: Mojca Kovačič, Daša Ličen, Marjeta Pisk, Andrej Tomazin
Leto: 2021


Izhodiščna raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem izobraževanju urbane umetnosti je rezultat prvega dela projekta UrbArt s katerim podpiramo nizkokvalificirane odrasle v marginaliziranih skupnostih z dejavnostmi in koncepti izobraževanja v okvirih urbane umetnosti. Namen izhodiščne raziskave je bil opredeliti nacionalne in nadnacionalne potrebe in izzive, povezane z marginalizacijo na področju kulture in izobraževanja, ter kazalnike uspešnosti, povezane z urbano umetnostno vzgojo, ob upoštevanju konceptov transdisciplinarnosti in večjezičnosti. V raziskavi je sodelovalo pet partnerskih držav iz Avstrije, Islandije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije. V raziskavo smo vključili ljudi, ki delajo kot ponudniki izobraževanj ali umetniških delavnic na področjih, ki jih obravnava projekt, in jih pozvali, da delijo svoje izkušnje, opišejo svoje potrebe in izzive ter opredelijo težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z depriviligiranimi ali marginaliziranimi posamezniki oziroma skupnostmi. Metodološka osnova so bili vprašalniki, intervjuji in fokusne skupine, ki so temeljili na enakih izhodiščih. Publikacija ('Izhodiščna raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem izobraževanju urbane umetnosti') predstavlja procese in rezultate dela, v zaključku povzame ključne ugotovitve na evropski ravni ter vključuje priporočila za potenciale socialnega dostopa in krepitev vloge depriviligiranih in marginaliziranih odraslih posameznikov in skupnosti s pomočjo izobraževanja urbane umetnosti.Še ...Ključne besede
izobraževanje
umetnost
večkulturnost
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR