Skip to main content
Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci II.. Kranjska, Primorje.


Uredili: Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej Telban
Leto: 2018


Prvemu delu Avstro-ogrske monarhije v besedi in podobi: Slovenci 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška (2016) sledi še drugi del prevodov poglavij, v katerih sta predstavljaeni Kranjska in Primorje. Knjigi zaokrožata podobo o Slovencih iz monumentalne knjižne serije »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild«, ki jo je zasnoval nadvojvoda Rudolf in je izhajala v letih 1884–1902 na Dunaju. Prevedena poglavja podajajo pregledno podobo življenja, kulture in gospodarstva Slovencev v tistem času. Prevladujejo različni etnološki opisi regij in prebivalstva, postavljeni v politični in kulturnozgodovinski kontekst Avstro-Ogrske v drugi polovici 19. stoletja. Pisci besedil so različnih provenienc, poklicev in zanimanj, besedila pa so pomemben vir o slovenski kulturi in gospodarstvu, ki je bil doslej večinoma spregledan.Kazalo vsebine

Uredniška opomba

AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI
Fizične značilnosti prebivalcev na Koroškem in Kranjskem / Emil Zuckerkandl

KRANJSKA
K narodopisju Kranjske
Ljudsko življenje Slovencev / Viljem Urbas
Miti, povedke in ljudske pesmi Slovencev / Johann Scheinigg
Kočevje in Kočevarji / Julius Schröer
Slovenska literatura / Gregor Krek
Ljudsko gospodarsko življenje / redigiral Karl Menger
Poljedelstvo in gozdarstvo, lov in ribolov / Gustav Pirc
Rudarstvo in metalurgija / Johann Novák
Industrija, trgovina in promet / Johann Murnik

PRIMORJE
O fizičnih značilnostih prebivalcev Primorja / Emil Zuckerkandl in Karl Vipauz
K narodopisju Primorja
Ljudsko življenje na Goriškem in Gradiškem / Franz Coronini-Cronberg
Značilnosti ljudstva v okolici Trsta / Peter Tomasin
Ljudsko življenje Slovanov v Istri / Alois Spinčić
O književnosti v Trstu in Istri
Slovanski jezik in književnost / Anton Klodić Sabladovski

DODATEK
Uvod / Nadvojvoda Rudolf

KOMENTAR
Janez Bogataj, Za krepitev samozavesti in moč splošne ljubezni do domovineŠe ...

Iztok Ilich: Knjižne ocene in poročila; Glasnik SED, 25/3-4 (2018), str. 78-79

Milan Vogel: Poskus povezovanja različnih narodov; Delo 4.9.2018

 

 Redna cena
26,00 €

Spletna cena
23,40 €


Ključne besede
19. st.
Avstro-Ogrska
domoznanstvo
etnografija
habsburška monarhija
narodopisje
Slovenci
slovenska ljudska kultura
slovenski ljudski običaji
slovensko ljudsko izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR