Naslov:
Atlas of industry and industrial towns in Europe
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Spletni atlas je orodje, razvito v okviru projekta BRIGHT FUTURE. Vsebuje najosnovnejše podatke o industriji in prostorskem vidiku njenega razvoja. Glavni cilj je prikazati osnovne industrijske značilnosti na dveh prostorskih ravneh: na evropski ravni, kjer so predstavljene osnovne značilnosti industrijskega razvoja v povezavi z urbanimi in razvojnimi tipologijami; in na lokalni ravni, kjer sta predstavljena avtorski koncept in tipologija »malih in srednjevelikih industrijskih mest«. Orodje zagotavlja interaktiven, uporabniku prijazen geografski pregled različnih razsežnosti industrije v Evropi, še posebej možne tipologije in težave malih in srednje velikih mest. Namenjeno je informiranju in izobraževanju, zlasti študentom, odločevalcem in širši javnosti. Cilj atlasa je tudi spodbujati pomen izvajanja družbenokulturnih raziskav v industrijskih mestih, da bi bolje razumeli njihov razvoj in načrtovali njihovo prihodnost.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0069-8

Specifikacija

internetna objava • html