Naslov:
Atlas izračunanih difraktogramov. Sljude, lojevec, pirofilit
Atlas of Calculated Diffractograms. Micas, Pyrophyllite, Talc
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor je pri svojem dolgoletnem delu na področju mineralogije glin ugotovil, da na izgled rentgenskega difraktograma posameznega minerala, razen količine, kristaliničnosti in interference drugih prisotnih mineralov, vpliva zlasti njegova kemijska sestava. Ta je pri glinenih mineralih zaradi vezanega nadomeščanja v več mrežnih mestih, lahko zelo pestra. Zato je iz številnih virov zbral kemijske podatke o sestavi posameznih sljud, lojevca in pirofilita ter iz njih izračunal potencialne rentgenske difraktograme čistih faz. V svojem delu tako obravnava 50 različnih mineralov, za katere je podal 103 sintetične difraktograme. Iz kemijskih analiz je avtor najprej izračunal strukturne formule mineralov na podlagi 12(O, H, F, Cl). Izračuni veljajo za območje med koti 2 theta od 1 do 51 stopinj s korakom 0,02 stopinji.

Založnika

Založba ZRC • Geološki zavod Slovenije

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-173-6

Specifikacija

CD-ROM