Skip to main content
Acta historiae artis Slovenica 19/2


Uredila: Mija Oter Gorenčič, Blaž Resman
Leto: 2014Kazalo vsebine

CONTRIBUTORS: ahas_19_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_19_2_abstracts.pdf

 

CONTENTS:

Helena Seražin, Kočevski grad v listinah arhiva knezov Auersperg / Kočevje Castle in the Documents of the
Auersperg Archive


Boris Golec, Valvasorjevi bogenšperški sodelavci. Andrej (Andreas) Trost, Mihael Stangl, Matija Greischer (Grajžar),
Jernej Ramschissl, Janez Koch in Peter Mungerstorff v luči novih biografskih spoznanj / Valvasors Mitarbeiter auf
dem Schloss Bogenšperk/Wagensperg. Andreas Trost, Michael Stangl, Matthias Greischer (Grajžar), Bartholomäus
Ramschissl, Johann Koch und Peter Mungerstorff im Lichte neuer biografischer Erkenntnisse


Ana Lavrič, Zgodovinska in umetnostna dediščina frančiškanskih bratovščin / Historic and Artistic Heritage of Franciscan
Confraternities


Damjan Prelovšek, Cerkev sv. Duha na Dunaju / Holy Spirit Church in Vienna


Lidija Merenik, “Krvavo zlato" Đorđa Andrejevića Kuna i njegov prevratnički kontekst / Krvavo zlato Đorđa Andrejevića
Kuna in njegov prevratniški kontekst • Đorđe Andrejević-Kun: Blood-Soaked Gold. A Framework of Subversion


Mateja Kos, Okrasni motivi na britanski keramiki s pretiskom in zbirka Narodnega muzeja Slovenije / Decorative
Patterns on British Printed Earthenwares and the Collection of the National Museum of Slovenia


Renata Komić Marn, Ivan Grohar in njegov »mecen« Franc Dolenc v luči arhivskih virov / The Painter Ivan Grohar
and His “Patron" Franc Dolenc in Light of New Archival Evidence
Ključne besede
Slovenija
slovenska umetnost
umetnostna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR