Acta historiae artis Slovenica 18/2. Visualizing Memory and Making History, Public Monuments in Former Yugoslavia Space in the Twentieth Century

Uredila: Nenad Makuljević, Barbara Murovec
Leto: 2013Kazalo vsebine

CONTRIBUTORS: ahas_18_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_18_2_abstracts.pdf

 

Damjan Prelovšek, Monuments by the Architect Jože Plečnik • Plečnikovi spomeniki

Vuk Dautović, A Monument to Fallen Jewish Soldiers in the Wars Fought between 1912 and 1919 at the Sephardic
Cemetery in Belgrade • Spomenik judovskim vojakom, padlim med letoma 1912 in 1919, na sefardskem
pokopališču v Beogradu

Jasmina Čubrilo, Two Monuments by Sreten Stojanović. Continuity in Discontinuity • Dva spomenika Sretena Stojanovića.
Kontinuiteta v diskontinuiteti

Renata Komić Marn, Men on Horseback. The Role and Reception of the Equestrian Monument in Slovenia • Možje na
konjih. Vloga in recepcija konjeniškega spomenika na Slovenskem

Katarina Mohar, “Freedom is a Monument". The Victory Monument in Murska Sobota – Its Erection, Destiny and
Context • »Svoboda je spomenik«. Spomenik zmage v Murski Soboti – nastanek, usoda, kontekst

Barbara Murovec, The Statue of the Communist Revolutionary Boris Kidrič (1912–1953). Art, Ideology and Ethics
in the Public Space • Kip slovenskega komunističnega revolucionarja Borisa Kidriča (1912–1953). Umetnost,
ideologija in etika v javnem prostoru

Tanja Zimmermann, „Skopje 2014“: Erinnerungsexzesse in der Republik Makedonien • »Skopje 2014«: Spominski
ekscesi v Republiki Makedoniji
Ključne besede
Slovenija
slovenska umetnost
umetnostna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR