Skip to main content
Acta historiae artis Slovenica 18/1. Establishing National Identity in Public Space, Public Monuments in Slovenia and Serbia in the Ninteenth Century.


Uredila: Nenad Makuljević, Barbara Murovec
Leto: 2013Kazalo vsebine

CONTRIBUTORS: ahas_18_1_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_18_1_abstracts.pdf

 

Ana Kostić, Public Monuments in Sacred Space. Memorial Tombs as National Monuments in Nineteenth Century Serbia
• Javni spomeniki v sakralnem prostoru. Spominske grobnice kot nacionalni spomeniki v Srbiji v 19. stoletju

Ana Lavrič, »Javni« spomenik škofu Antonu Martinu Slomšku v azilu mariborske stolnice • The “Public" Monument
of Anton Martin Slomšek under the Shelter of Maribor Cathedral

Polona Vidmar, Lokalpatriotismus und Lokalpolitik. Die Denkmäler Wilhelms von Tegetthoff, Kaiser Josefs II. sowie
Erzherzog Johanns in Maribor und die Familie Reiser • Lokalni patriotizem in lokalna politika. Spomeniki Wilhelmu
Tegetthoffu, cesarju Jožefu II. in nadvojvodi Janezu v Mariboru ter vpliv družine Reiser

Nenad Makuljević, Funeral Culture and Public Monuments. Jernej Kopitar, Vuk Karadžić and Creating a Common
Serbo-Slovenian Culture of Memory • Pogrebne slovesnosti in javni spomeniki. Kopitar, Karadžić in ustvarjanje
skupne srbsko-slovenske kulture spominjanja

Irena Ćirović, Memory, Nation and a Heroine of the Modern Age. Monument to Milica Stojadinović-Srpkinja • Spomin,
nacija in herojinja moderne dobe. Spomenik Milici Stojadinović - Srpkinji
Ključne besede
Slovenija
slovenska umetnost
umetnostna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR