Dvojezična izdaja Ustave Republike Slovenije

Knjižica za vsakogar
Datum objave: 11. februar 2022

Pri Založbi ZRC je v zbirki Pamflet, namenjeni objavi referenčnih besedil, ki govorijo o svobodi v najširšem smislu besede, izšla dvojezična izdaja Ustave Republike Slovenije. Ta izdaja Ustave Republike Slovenije je opremljena s fotografijami, posnetimi 19. junija 2020, ko se je med valom protestov v obrambo demokracije skupina prebivalcev odločila za simbolno gesto upora – branje slovenske ustave pred stavbo državnega zbora. Odziv oblasti je potrdil, da so z ustavo zagotovljene demokratične pravice res ogrožene.

Po 39. členu Ustave RS je »zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.«

Ustava RS je, kot zapiše dr. Oto Luthar v predgovoru, »prvenstveno namenjena prebivalkam in prebivalcem Slovenije. In podobno kot vsaka druga knjiga je tudi ustava orožje, ki ga je, tako Bertolt Brecht, treba kdaj pa kdaj vzeti v roke. Še posebej, ko so ogrožena njena osnovna načela.«

In prav v ta namen lahko kupite Ustavo RS po simbolični ceni in v praktičnem formatu prisrčnice. Knjižica je naprodaj v knjigarni Azil, lahko pa jo naročite tudi prek spleta.