Izid tretjega zvezka Zgodovina glasbe na Slovenskem

Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918
Datum objave: 07. januar 2022

V sozaložništvu Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Založbe ZRC je izšel je tretji zvezek nove zgodovine glasbe na Slovenskem z naslovom Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. V zaključni redakciji je tudi drugi zvezek te serije.

S tretjo knjigo se zgodovinska pripoved o glasbi na Slovenskem osredotoča na dolgo 19. stoletje. S tem zajema prelomni čas, v katerem so se temeljito preoblikovale osnove družbene ureditve in kulturnega življenja, ki sodoločajo tudi našo sedanjost. V obravnavanem času so filozofske ideje razsvetljenstva dozorele v politične programe, ti pa v mrežo dogodkov, ki so postopno erodirali v stoletjih izoblikovano zgradbo evropske politične in kulturne ureditve. Glede na dinamičnost ustvarjalnih okoliščin v 19. stoletju se je zdelo smiselno pripoved o posameznih glasbenih zvrsteh in žanrih, ustanovah in okoljih, razdeliti na vrste individualiziranih prispevkov.

Več na https://doi.org/10.4312/9789610605270