Darko Dolinar 1942–2022

Datum objave: 07. september 2022

Smrt nam je po daljši bolezni vzela kolega in sodelavca, upokojenega raziskovalca Darka Dolinarja. Bil je dolgoletni predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, predvsem pa literarni zgodovinar in teoretik z obširnimi razgledi tako po raznih področjih evropske, zlasti germanske književnosti, kakor po starejših in modernih smereh njene teoretične refleksije ter hermenevtičnih okvirov njenega razumevanja.

Od leta 1971 je Darko Dolinar deloval kot raziskovalec Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, od 1983 do 2011 je bil njegov predstojnik in ob tem pomembno vplival tudi na razvoj ZRC SAZU kot celote.

Dolinar je doktoriral leta 1993 s temo Hermenevtične teorije in metode v literarni vedi. Bil je glavni urednik revije Primerjalna književnost od njene prve številke v letu 1978 do leta 1996. V tem času je napisal tudi temeljne prispevke o smereh in zasnovah komparativistike, o metodah literarne vede in njihovih hermenevtičnih podlagah. Obširno se je posvečal zgodovini in metodologiji literarne vede na Slovenskem, poglavitne prispevke s tega področja je strnil v monografijah Med književnostjo, narodom in zgodovino (2007) in Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne, ki jo je objavil leta 2018 po težki bolezni. Njegova teoretska misel o književnosti je izhajala iz tesnega stika s samimi literarnimi deli, ki ga je imel kot prevajalec ali kot urednik antologij novejše nemške književnosti.

Sodelavci Inštituta se Darka Dolinarja spominjamo kot širokega in razumevajočega predstojnika, kot kolega, ki je ob vsej kompetenci, znanju in preudarnosti ohranjal v človeških stikih dobrohotnost in naklonjenost. Vsem, ki jih je kot predstojnik vodil, je omogočal korak naprej, odprl pot za njihove uspehe – zato so sedanji rezultati inštituta v marsičem nasledek Darka Dolinarja kot znanstvenika in kot človeka.