Alenka Jelovšek v spletni reviji Alternator

Gorske bukve
Datum objave: 30. januar 2023

V strokovni spletni reviji Alternator je bil objavljen prispevek z naslovom »Gorske bukve 1582: »preimenitni rokopis« v sodobni podobi« izpod peresa dr. Alenke Jelovšek, znanstvene sodelavke na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Avtorica v prispevku predstavi Gorske bukve, »najstarejše ohranjeno slovensko pravno besedilo in najobsežnejši ohranjeni slovenski tekst kakega katoliškega avtorja iz obdobja, ko so slovenski protestanti vzpostavili slovenski knjižni jezik.« Gorske bukve so v letu 2022 obeležile 440 let od svojega nastanka.

»Rokopis nam poleg tega ponuja vpogled v vinogradniško življenje tistega obdobja in tudi v stanovska razmerja 16. stoletja na slovenskih tleh, ki so na nekaterih vinogradniških področjih nekoliko odstopala od običajne fevdalne delitve. Gorske bukve namreč v 52 členih urejajo razmerja na t. i. gorskopravnih posestvih.«

Vabljeni k branju!