Skip to main content

Uprava ZRC SAZU

Uprava ZRC SAZU je krovna organizacijska enota, kamor se steka največ informacij celotnega ZRC SAZU. Poleg skoraj neskončnega vira informacij o ZRC SAZU ter njegove promocije pa najdete tu tudi vse, kar bi vas utegnilo zanimati glede storitev, ki podpirajo in krmilijo aktivnosti raziskovalnih organizacijskih enot. Semkaj sodijo dejavnosti, kot so organizacija dela, finančne in računovodske storitve, pravne in kadrovske zadeve, nabava, o(d)pravljanje raznoraznih administrativnih na(d)log, reševanje računalniških in tehničnih zagat, ter oskrbovanje in vzdrževanje delovnih prostorov. Nenazadnje pa tudi povezovanje vseh zaposlenih.

DIREKTOR

dr. Oto Luthar
Telefon: +386 1 470 64 10
E-naslov: oto.luthar@zrc-sazu.si

NAMESTNICI DIREKTORJA

dr. Mimi Urbanc
Telefon: +386 1 470 63 54
E-naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si

Vanda Baloh
Telefon: +386 1 470 64 49
E-naslov: vanda.baloh@zrc-sazu.si

POMOČNICI DIREKTORJA

dr. Jerneja Fridl
Telefon: +386 1 470 63 66
E-naslov: jerneja.fridl@zrc-sazu.si

Tanja Valte
Telefon: +386 1 470 64 13
E-naslov: tanja.valte@zrc-sazu.si

VODJA GLAVNE PISARNE

dr. Oto Luthar, direktor

TAJNIŠTVO

Maja Stipar
Telefon: +386 1 470 64 11
E-naslov: maja.stipar@zrc-sazu.si

dr. Rajka Bračun Sova
Telefon: +386 1 470 64 10
E-naslov: rajka.bracun-sova@zrc-sazu.si

Nastja Hegediš
Telefon: +386 1 470 64 81
E-naslov: nastja.hegedis@zrc-sazu.si

 

SLUŽBA ZA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH REZULTATOV

Agata Tomažič
Telefon: +386 1 470 64 60
E-naslov: agata.tomazic@zrc-sazu.si

dr. Anja Skapin
Telefon: +386 1 470 64 04
E-naslov: anja.skapin@zrc-sazu.si

TEHNIČNA SLUŽBA

Marko Jevnikar
Telefon: +386 1 470 64 06
E-naslov: mare.jevnikar@zrc-sazu.si

Matic Jevnikar
Telefon: +386 1 470 64 03
E-naslov: matic.jevnikar@zrc-sazu.si

VODJA POSLOVNE PISARNE

Vanda Baloh
Telefon: +386 1 470 64 49
E-naslov: vanda.baloh@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Anja Mikolaj, vodja
Telefon: +386 1 470 64 20
E-naslov: anja.mikolaj@zrc-sazu.si

Matevž Baloh
Telefon: +386 1 470 64 48
E-naslov: matevz.baloh@zrc-sazu.si

Sara Močnik
Telefon: +386 1 470 64 45
E-naslov: sara.mocnik@zrc-sazu.si

Urša Učakar Eftimov
Telefon: +386 1 470 64 17
E-naslov: ursa.ucakar-eftimov@zrc-sazu.si

Kristina Žnidaršič
Telefon: +386 1 470 64 43
E-naslov: kristina.znidarsic@zrc-sazu.si

Aleksandar Paunović
Telefon: +386 1 470 65 68
E-naslov: aleksandar.paunovic@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Martina Jug, vodja
Telefon: +386 1 470 63 16
E-naslov: martina.jug@zrc-sazu.si

mag. Jelka Pekolj
Telefon: +386 1 470 64 59
E-naslov: jelka.pekolj@zrc-sazu.si

Anita Janžekovič
Telefon: +386 1 470 63 39
E-naslov: anita.janzekovic@zrc-sazu.si

Katja Novak
Telefon: +386 1 470 64 57
E-naslov: katja.novak@zrc-sazu.si

dr. Breda Čebulj Sajko
Telefon: +386 1 470 64 67
E-naslov: breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Diana Lavrič (odsotna, nadomešča jo Maja Gržan)
Telefon: +386 1 470 65 06
E-naslov: diana.lavric@zrc-sazu.si

Maja Sara Gržan
Telefon: +386 1 470 65 06
E-naslov: maja.grzan@zrc-sazu.si

Ivan Gale
Telefon: +386 1 470 64 19
E-naslov: ivan.gale@zrc-sazu.si

Lucija Liška
Telefon: +386 1 470 64 69
E-naslov: lucija.liska@zrc-sazu.si

 

VODJA RAZISKOVALNE PISARNE

dr. Mimi Urbanc
Telefon: +386 1 470 63 54
E-naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA RAZISKAVE ARRS

Tanja Valte
Telefon: +386 1 470 64 13
E-naslov: tanja.valte@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA MEDNARODNE IN APLIKATIVNE RAZISKAVE

Tinka Mihelič
Telefon: +386 1 470 64 44
E-naslov: tinka.mihelic@zrc-sazu.si

Jana Bales
Telefon: +386 1 470 65 67
E-naslov: jana.bales@zrc-sazu.si

Nika Senica
Telefon: +386 1 470 65 23
E-naslov: nika.senica@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA IZVAJANJE PROJEKTOV

Vladimir Milovanović, vodja
Telefon: +386 1 470 64 64
E-naslov: vladimir.milovanovic@zrc-sazu.si

Neva Stepic
Telefon: +386 1 470 64 05
E-naslov: neva.stepic@zrc-sazu.si

Tanja Pavčič
Telefon: +386 1 470 64 18
E-naslov: tanja.pavcic@zrc-sazu.si

Olga Kardoš
Telefon: +386 1 470 64 55
E-naslov: olga.kardos@zrc-sazu.si

Nina Juvan Mastnak
Telefon: +386 1 470 64 91
E-naslov: nina.juvan@zrc-sazu.si

VODJA INFRASTRUKTURNE PISARNE

dr. Jerneja Fridl
Telefon: +386 1 470 63 66
E-naslov: jerneja.fridl@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA RAZISKOVALNO INFRASTRUKTURO

Miha Peče
Telefon: +386 1 470 63 44
E-naslov: miha.pece@zrc-sazu.si

ODDELEK ZA INFORMATIKO

Matija Likar
Telefon: +386 1 470 64 22
E-naslov: matija.likar@zrc-sazu.si

Primož Mesner
Telefon: +386 1 470 64 08
E-naslov: primoz.mesner@zrc-sazu.si

Lovro Strmčnik
Telefon: +386 1 470 64 09
E-naslov: lovro.strmcnik@zrc-sazu.si