20

JUN

19:00

Urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v SlovenijiOsnovni Podatki

20. junij 2019 ob 19:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Urbano kmetijstvo postaja čedalje bolj inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma sodelovanje državljanov v odločevalskem procesu, socialno vključevanje in trajnostni urbani razvoj. Kljub številnim družbeno- gospodarskim koristim pa urbano kmetijstvo še vedno ni deležno ustrezne podpore na mednarodni in nacionalni politični ravni, medtem ko je razvoj na lokalni ravni pogosto stihijski. V Sloveniji nimamo predpisanih jasnih smernic in standardov, kako spodbujati, zaščititi in upravljati urbano kmetijstvo.

Dogodek bo razdeljen v dva dela. Prvi del bo namenjen pogovoru z gosti. V drugem delu bodo udeleženci dogodka imeli priložnost med seboj izmenjati mnenja in deliti izkušnje in spoznanja na področju urbanega kmetijstva.

Dogodek bo priložnost za mreženje zainteresiranih deležnikov in spoznavanje novonastale knjige Družbeni učinki urbanega kmetijstva, ki je izšla maja 2019 pri Založbi ZRC. Knjiga prinaša nova spoznanja, kako lahko urbano vrtičkarstvo, če je zasnovano na sodelovalen in vključujoč način, vpliva na izboljšanje javnih storitev, spodbuja aktivnejše državljanstvo ter prispeva k boljši strukturi in podobi mest.

Pridružili se nam bodo:

Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor
prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
dr. Jani Kozina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Polonca Lovšin, Kulturno umetniško društvo Obrat
dr. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora

Dogodek organizirajo ZRC SAZU, Knjigarna Azil in PiNA ter poteka s podporo Javne agencije za knjigo RS.