Osnovni podatki
22. januar 2019 ob 18:00
1010 Dunaj, Hanuschgasse 3, Institut za avstrijsko znanost (IÖK)

Organizator
Založba ZRC
Opis

Slovenski Inštitut na Dunaju (SID) in Institut za avstrijsko znanost (IÖK) v torek 22. januarja ob 18. uri prijazno vabita na predstavitev knjige Teologija reformatorja Primoža Trubarja  (Die Theologie des slowenischen Reformators Primož Trubar) avtorja dr. Gerharda Giesemanna. Knjiga je lani izšla pri Založbi ZRC.

Pozdravni nagovor:  dr. E. Bruckmüller (IÖK) in dr. Vincenc Rajšp (SID).

Moderiral bo dr. Ludwig Karničar

Uvod v temo: dr. Karl Schwarz

Slovenski prevod: dr. Fanika Vrečko

*****

Monografija obravnava teologijo reformatorja Primoža Trubarja, s čimer zapolnjuje tako rekoč edino večjo vrzel na področju študij dela našega pomembnega protestantskega pisca. Na Trubarja, kakor ga doživljamo danes, v nacionalni perspektivi, in na njegovo vlogo v 16. stoletju pogleda s teološkega vidika. Posebej se posveti vprašanju virov za Trubarjeva teološka dela in vprašanju njihove izvirnosti. Pri tem analizira predvsem Trubarjeve katekizme, slovenske in nemške uvode k prevodom svetopisemskih besedil in cerkveni red. Na podlagi primerjanja različnih protestantskih teoloških besedil ugotovi, da se je Trubar v tako rekoč vseh pogledih zvesto opiral na Martina Luthra, njegove sodelavce, posebej Brenza, Melanchthona in Dietricha, in wittenberško vejo reformacije. Pri razlaganju Pavlovih pisem je Trubar Luthru sledil v interpretiranju opravičenja, postave, milosti, izvirnega greha, človekove narave, kristologije itn. Pomembnost Trubarjeve teologije tako ni v izvirnosti vsebine ali v nagibanju k cvinglijanstvu, kakor so zatrjevali mnogi starejši raziskovalci, temveč v izvirnosti načina posredovanja utrjenih luteranskih dogem slovenskemu ljudstvu.

 

Rezultat iskanja slik za Gerhard GiesemannDr. Gerhard Giesemann