Skip to main content

23

MAJ

19:00

Iz socializma v periferni kapitalizem

Pogovor o(b) knjigi Ane Podvršič


Osnovni podatki

23. maj 2023 ob 19:00
Atrij ZRC
Opis

»Četudi se na razvoj Slovenije po odcepitvi od Jugoslavije pogosto gleda kot na izjemen – ali pa je to vsaj veljalo do pred kratkim –, se slovensko gospodarstvo v zadnjih treh desetletjih ni razvijalo v izolaciji od splošnih trendov neoliberalizacije svetovnega gospodarstva

V pogovoru ob izidu monografije Iz socializma v periferni kapitalizem: neoliberalizacija Slovenije (Založba /*cf., 2023) bomo odprli problematiko razvoja slovenskega gospodarstva v zadnjih štirih desetletjih in njegove integracije v evropski gospodarski prostor po razpadu Jugoslavije. Preverili bomo, kako sta slovenska osamosvojitev in sprememba gospodarske paradigme vplivali na razvoj temeljnih institucionalnih aranžmajev slovenskega gospodarstva, mednarodnih integracij in državnih makroekonomskih politik. Perspektiva, skozi katero so ti procesi prikazani, izhaja iz aktualnega vprašanja o vlogi in vplivu gospodarskih kriz, zlasti javnega dolga, na politično sfero, gospodarske akterje in makroekonomske zmožnosti države.

V pogovoru bosta sodelovala avtorica knjige dr. Ana Podvršič in dr. Gorazd Kovačič.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prireditev poteka v organizaciji Knjigarne Azil in Založbe /*cf. ter ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS.